Loading…
Tilbage

Version 55.0 release - PROD 3/11


14-10-2022 12:55:17

Titel: Version 55.0 Release notes
Løsningsversion: 55.0
API Version: 1.55.0
TEST-miljøet: 2022-10-14 kl. 13:00-15:00 
PROD-miljøet: 2022-11-03 kl. 19:00-21:00

Indhold    Forretningsformål:
Samlet PI6. Releasen er præget af ny funktionalitet bla. DSS support rolle, dog har observationer og forbedringer stadig haft et væsentligt fokus for at få løsningen mere stabil og robust.

Observationer og forbedringer:

Kvitteringer fra printservice
•    Kvitteringsflow i forbindelse med afsendelse af breve til fysisk printning ved printservice gøres mere robust. Kvitteringer fra printservice bliver hentet og behandlet. 

DSS support 
•    Løsningen udvides med en ny DSS support rolle, som giver midlertidig support adgang til en anden virksomhed i read-only mode. DSS support rollen er indført til bedre fejlhåndtering i Administrativ Adgang. 

Opbevaringskomponenten
•    Endepunktet /{mailbox-id}/sender-information/ udvides med organisationId, for at begrænse antallet af kald, der er nødvendige for at hente organisation og logo fra system-registeret. organisationId er noget som komponenten allerede beriger meddelelserne med, men det er ikke noget der er sat på meddelelser konverteret fra E-Boks. Visningsklienter bør derfor beholde en fallback mulighed, hvor der slås op på CVR-nummer, for selv at hente organisations-id hvis det ikke returneres i sender-information aggregeringen.
•    /mailboxes/ endepunktet tilbyder nu sortering på felterne ownerName og ownerExternalId fra Mailbox-ressourcen.
•    Tilføjelse af messageDateTime felt til messages for at understøtte bedre sortering I visningsklienter. 

Administrativ Adgang
• Sidste dele af systemhentning - tilføjelse af hændelser så bruger kan spore hvem der har igangsat samt afsluttet flytning af post
• Udvidelse med detalje visning af kontaktgruppe på siden for dybe links. Siden viser følgende information:
            o Kontaktgruppens navn (Link til redigér-side)
            o Kontaktgruppens beskrivelse (Link til redigér-side)
            o Kontaktgruppens indikation om det er en organisatorisk enhed eller ej (Link til redigér-side)
            o Kontaktgruppens grupper (Link til redigér-side)
            o Kontaktgruppens postkasse-emne (Legacy understøttelse) (Link til redigér-side)
            o Kontaktgruppens målgruppe (beregnet felt - ikke redigérbart)
            o Kontaktgruppens synlighed (beregnet felt - ikke redigérbart)
            o Kontaktgruppens dybe links
                 Virk og borger.dk - Din indgang til det offentlige
• Tilføjelse af e-mail adresse visning i sagsbehandlerinterface
• Tilføjelse af historik/afgørelse på behandlede adgangsanmodninger
• Opdatering af godkendelsesside for Læseadgang til at kunne håndtere lukkede virksomheder
• Opdatering af godkendelsesside for Læseadgang til at indeholde et link til CVR - som åbner i ny fane i datacvr.virk.dk
• Tilføjelse af status til oversigten for kontaktstruktur, således følgende statusser vises:
            o Kontaktpunkt ikke aktivt - Man har endnu ikke aktiveret kontaktpunktet
            o Kontaktpunkt aktivt - Der er aktiveret et kontaktpunkt
•    Mulighed for generering af kvittering for fritagelse for allerede fritagede borgere. 

Værdi
De mange udvidelser til Administrativ Adgang bidrager til en nemmere arbejdsproces i brugen af værktøjet.
Udvidelserne i Opbevaringskomponentens snitflader giver flere muligheder for visningsklienterne, bla. for at begrænse antallet af kald, der skal foretages for hver postkasse.
Bedre fejlhåndtering kan fortages af DSS med muligheden for tildeling af DSS support rolle, som giver midlertidig support adgang til en anden organisation i read-only mode. 
Snitfladen mod Fjernprint gøres mere robust, så der sikres bedre mod tab af forsendelser.

Vigtigt at være opmærksom på / eventuelle breaking changes    
Obs Visningsklienter med release 55.0.0.
Følgende ændringer kommer til mailbox api. 
- udvidelse af sender-information til også at inkludere organisations-id
- udvidelse af mailboxes til også at inkludere navn