Loading…
Tilbage

"Lønmodtagernes Dyrtidsfond i udlandet" får ny titel - "Lønmodtagernes Dyrtidsmidler" får ny URL


07-10-2022 13:14:59

Lønmodtagernes Dyrtidsmidler er den korrekte benævnelse, ikke Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Derfor har Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lavet konsekvensrettelser på borger.dk.

Det drejer sig om, at:

  • en side har "Lønmodtagernes Dyrtidsfond" i sidetitlen.
  • en side har ”Lønmodtagernes Dyrtidsfond” i URL’en.

Ændringerne foretages den 7. oktober 2022

Titlen "Lønmodtagernes Dyrtidsfond i udlandet" ændres til: "Lønmodtagernes Dyrtidsmidler i udlandet". URL’en er uændret.  https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/International-pension/Dansk-pension-i-udlandet/LD-udlandet  

URL'en til siden "Lønmodtagernes Dyrtidsmidler": https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond 

... ændres til:

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Tjenestemandspension-og-Loenmodtagernes-Dyrtidsfond/Loenmodtagernes-Dyrtidsfond-Saerlig-Pensionsopsparing-og-indekskontrakter/Loenmodtagernes-Dyrtidsmidler 

Eventuelle spørgsmål kan sendes til admin@borger.dk.

Med venlig hilsen

Redaktionen for borger.dk