Loading…
Tilbage

Sag og Dokument har fuldført levering for 2009 og 2010


03-01-2011 15:18:24

IT- og Telestyrelsen har nu, som sekretariat og projektledende under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, fuldført en række opgaver inden for det fællesoffentlige projekt Sag og dokument. Projektet blev finansieret af STS og er gennemført i årene 2009 og 2010.

Opgaverne har bestået af udvikling af en række standarder, der specificerer serviceinterfaces, der kan sikre interoperabilitet mellem ESDH- og fagsystemer Alle standarderne er udviklet af arbejdsgrupper med repræsentation fra både det offentlige og det private; arbejdsgrupper som alle har ydet en meget stor indsats gennem årene.   

Yderligere har IT- og Telestyrelsen udvidet leverancen til også at indeholde det vi har valgt at kalde produktionsskemaer, som samler indholdet af OIOXML-skemaerne inden for de enkelte standarder i et enkelt skema pr. standard. Dermed har vi gjort det nemmere at anvende skemaerne i udviklingen af fremtidige løsninger.

Konkrete resultater
Yderligere har vi og OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet i kraft af vores udvikling af hhv. en Proof of Concept og en Proof of Business sammen med Odense Kommune og deres leverandør fra den private sektor bevist, at et sådan samarbejde kan skabe resultater, der skaber tilfredshed hos de øvrige interessenter på området, da dette samarbejde netop resulterede i de ovennævnte produktionsskemaer.

Projektet i Odense Kommune tegner til at sprede sig som ringe i vandet, da flere kommuner, regioner og private selskaber har set fordelene ved at benytte sig af Sag og dokument projektets resultater, hvilket vi er meget glade for og stolte af. Læs mere om projektet her.

I det nedenstående listes resultatet af de sidste 2 års arbejde med Sag og dokument i regi af OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet. Selve dokumenterne kan tilgås via denne oversigt.

Standarder:

 • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet
 • Specifikation af serviceinterface for Sag
 • Specifikation af serviceinterface for Dokument
 • Specifikation af serviceinterface for Arkivstruktur
 • Specifikation af serviceinterface for Organisation
 • Specifikation af serviceinterface for Klassifikation
 • Specifikation for serviceinterface for Person (under høringsbehandling)
 • Tilhørende OIOXML (2 iterationer gennemført, antal af skemaer nedbragt fra 1700+ skemaer til ca. 600)
 • Tilhørende "Produktionsskemaer" - en helt ny leverance fra ITST 

Vejledninger og andet publiceret materiale:

 • Eksempler på brug af generelle egenskaber
 • Vejledning om ikke-funktionelle krav
 • "Procesfortælling for sags- og dokumentområdet 2009 - 2015"
 • Sag og dokument standarderne – Hvad og hvorfor
 • Vejledning i kravspecificering af Sag og dokument standarder
 • Aftestning/implementering af standarder (Proof of Concepts) med henblik på indvinding af praktiske erfaringer med standarderne
 • Aftestning af "Specifikation af interface for Dokument"
 • Aftestning/ implementering af "Specifikation af interface for Organisation" i samarbejde med Odense Kommune (færdigt)
 • Aftestning/implementering af "Specifikation af interface for Person" i samarbejde med Gentofte Kommune (iværksat og fuldføres primo 2011)
 • Folderen "Sag og dokument standarderne – nye standarder gør det nemt at udveksle informationer"

Ad hoc rådgivning vedrørende implementering af standarderne:

 • Fjernprint
 • Dokumentboks
 • Et antal offentlige institutioner og private leverandører

Business case:

 • Der er igangsat udarbejdelse af en business case, dækkende nationalt niveau, der analyserer potentialet i en fuldstændig implementering af de udviklede standarder. Business casen indgår i arbejdet med at gøre standarderne til obligatoriske åbne standarder for software i det offentlige, således at de vil kunne erstatte de hidtidige obligatoriske standarder på området.

GAP analyse - ESDH og skyen:

 • Der er bestilt en foranalyse, der skal belyse modenheden hos et antal ESDH- og Cloud-leverandører ift. integration fra ESDH til applikationer i skyen. Den endelig rapport ligger færdig i januar 2011.

Sag og dokument i 2011

I 2011 vil IT- og Telestyrelsen alene vedligeholde de indtil nu udarbejdede standarder ved at sikre, at standarderne er offentlig tilgængelige, besvare spørgsmål om standardernes indhold og rette mindre fejl. Indtil videre vil IT- og Telestyrelsen fortsat varetage opgaven som sekretariat for OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet.