Loading…
Tilbage

Release 1.2 Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen tirsdag d. 6. september


Borger.dk gennemfører release 1.2 af Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen tirsdag den 6. september 2022. Der forventes ikke nedetid ifm. release og borgerne kan derfor tilgå og bruge Digital Post i hele tidsrummet. Følgende forbedringer implementeres ved releasen:

Frivillig tilmelding

 • Det bliver muligt for borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post at tilmelde sig frivilligt og gennemføre introforløbet via Digital Post på borger.dk. I Digital Post-appen gøres borgerne opmærksomme på muligheden for frivillig tilmelding og tilbydes link til Digital Post på borger.dk.

Engelsk version af Digital Post-appen

 • Digital Post-appen vil fremadrettet understøtte sprogversionering, hvilket gør det muligt for borgerne at skifte sprog i appen fra dansk til engelsk.

Påmindelse om opdatering af kontaktoplysninger

 • Med en frekvens på 60 dage vil borgerne blive bedt om at bekræfte eller opdatere deres kontaktoplysninger for at modtage besked om ny post. Tidligere er borgerne blevet bedt om at bekræfte deres kontaktoplysninger i Digital Post på borger.dk. Nu vil det ske både på Digital Post på borger.dk og i Digital Post-appen, og som noget nyt bekræfter borgeren samtidig sine NemSMS-kontaktoplysninger.
  Hvis borgeren ikke ændrer og/eller godkender, men lukker vha.  modalvinduets lukkekryds, vil borgeren få en påmindelse igen efter 30 dage.

Understøttelse af dybe links til skjulte kontaktpunkter

 • Fremadrettet understøttes dybe links til skjulte kontaktpunkter. Tidligere har disse links ført til et overordnet niveau hos myndighederne, men fremover får borgere, der klikker på ”skriv til”-links på myndighedernes hjemmesider den direkte modtager angivet i modtagerfeltet på den nye besked, der åbnes i Digital Post.

Tidsstempel på beskeder i Digital Post på borger.dk

 • Som i Digital Post-appen bliver tidsstempel på afsendte beskeder nu også vist i Digital Post på borger.dk. Derved kan borgere fremvise både dato- og tidsstempel på afsendte beskeder i Digital Post på borger.dk. Det kan borgere benytte som dokumentation over for myndigheder, fx ved frister.

  Dato på den originale besked ved videresendelse

 • På samme måde som man kan se et dato- og tidsstempel for sendte beskeder, kan man fremover også se dato- og tidsstempel for den originale besked, når man videresender via Digital Post på borger.dk og i Digital Post-appen.

Tilbud om download af app i mobilvisning

 • 59 pct. af borgerne tilgår i dag Digital Post på borger.dk via en mobil enhed. Fremover vil de af borgerne, der anvender iOS/Safari blive mødt af et lille topbanner, hvor de præsenteres for muligheden for at downloade Digital Post-appen med direkte link til App Store.

Forbedret information til borgere ifm. upload af vedhæftninger

 • Der indsættes en forklarende tekst til de borgere, der oplever ikke at kunne uploade filer, fordi vedhæftningerne ikke lever op til kravene. Teksten forklarer, hvorfor borgeren ikke kan vedhæfte filen – om det fx er fordi, der vedhæftes for mange filer, for store filer eller filformater, der ikke understøttes.

 

Herudover er der foretaget en række rettelser af fejl og uhensigtsmæssigheder, som har påvirket brugeroplevelsen, ligesom der også er foretaget en række opdateringer af den bagvedliggende arkitektur.

***

Venlig hilsen

Borger.dk

Profilbillede

Fejl vedr. Opdatering af kontaktoplysninger - efter release 1.2 af Digital Post-visningsklienter

Marianne Hedegaard Nissen

Det har vist sig mere komplekst end ventet at få løst fejlen relateret til opdatering af kontaktoplysninger i Digital Post på borger.dk og i Digital Post-appen.

Det hotfix, der blev udført kort efter releasen, løste dele af problemstillingen,  men desværre vil nogle borgere fortsat opleve fejl, når de skal opdatere/ændre kontaktoplysninger.

Leverandøren arbejder på sagen.


Venlig hilsen

Borger.dk

ændret af Marianne Hedegaard Nissen (04.10.2022)
Profilbillede

Fejl efter release 1.2 af Digital Post visningsklienter er løst

Marianne Hedegaard Nissen

I forbindelse med release af Digital Post-appen og Digital Post web-visningsklient (R1.2) d. 6. september opstod der en fejl ifm. opdatering af kontaktoplysninger. 

Der er gennemført hotfix og fejlen er løst.

Borgere vil ikke blive mødt af fejlbesked, når de bliver bedt om at opdatere kontaktoplysninger. 

Venlig hilsen 

Borger.dk

Profilbillede

Release 1.2 af Digital Post visningsklienter blev gennemført som planlagt tirsdag den 6. september

Marianne Hedegaard Nissen

Release 1.2 af Digital Post visningsklienter (webklient og app) blev gennemført som planlagt tirsdag den 6. september.

 • Med releasen indføres mulighed for at bekræfte eller opdatere kontaktoplysninger via appen. En fejl bevirker, at borgere bliver mødt af en fejlbesked, når de forsøger at godkende kontaktoplysninger via appen. Denne fejl er nu rettet, og der gennemføres et hotfix af Digital Post-appen snarest muligt. Herefter forventes fejlen løst.

 • Med releasen indføres også mulighed for at bekræfte eller opdatere NemSMS kontaktoplysninger via webklienten og appen. En fejl betyder, at borgere bliver mødt af en fejlbesked, når de skal godkende NemSMS kontaktoplysninger. Leverandøren er i gang med at fejlsøge.

 

Med venlig hilsen 

Borger.dk

 

ændret af Marianne Hedegaard Nissen (07.09.2022)