Loading…
Tilbage

OBS - I kan ikke redigere tekster på borger.dk tirsdag den 6. september 2022 i tidsrummet kl. 17.00-22.00


01-09-2022 11:29:13

Kære borger.dk-redaktører af lokalt indhold

Borger.dk gennemfører release tirsdag den 6. september 2022.

I vil som redaktører derfor ikke kunne arbejde i CMS’et i tidsrummet kl. 17.00-22.00 den 6. september.

Der forventes ikke nedetid for borger.dk, så borgerne kan i releaseperioden tilgå borger.dk, som de plejer.

Vi sender besked igen, når releasen er gennemført.

I kan som altid følge med i releasenote, som bliver udgivet i Digitaliser.dk-gruppen ”borger.dk - drift” i uge 37. Der kan I se, hvilke ændringer der kommer med i releasen.

Venlig hilsen
Redaktionen, borger.dk