Loading…
Tilbage

Version 53.0 release - PROD 14/9


29-08-2022 12:05:20

Løsningsversion: 53.0
API Version: 1.53.0
TEST: 29-08-2022 kl. 10:00 - 12:00 
PROD: 14-09-2022 kl. 19:00 - 21:00 

Forretningsformål:
Løsningsversion 53.0 er præget af fejlrettelser og forbedringer på tværs af løsningen. Primært fokus har været på at håndtere kendte observationer og generel robusthed af løsningen heriblandt:

• Filtrering bibeholdes i sagsbehandleroverblik ved tilbagenavigation I Administrativ Adgang
• Opsummeringssiden ved Flyt Post i Administrativ Adgang informerer nu korrekt om flytning af posten til den opmærkede destination
• Opdateret header vises nu når man redigerer en kontakt gruppe i Administrativ Adgang
• Borgere som logger ind i karens periode, bliver tilmeldt digital post
• Fiks dubletter i tilmeldingslisten
• Robusthed ift generering af tilmeldingsliste
• Forhindre at man kan oprette læse adgang til døde borgere
• Nemsms subscription bliver slette når antal forsøg er udløbet
• Rettelser til fejlbeskeder i legacy flow
• Sms notifikationer bliver kun sendt hvis borgere ikke har læst beskeden
• Anmodningsadministator, borgerservicemedarbejder og systemforvalter kan hente CPR data for at kunne få beslutningsstøtte i forbindelse med behandling af anmodninger