Loading…
Tilbage

Indhold og migreringsplan for nye OIOUBL Schematroner version 1.13


Erhvervsstyrelsen/Nemhandel frigiver hermed en information om forventet indhold i ny version OIOUBL schematroner i version 1.13.

Opdateringen af OIOUBL schematronerne vil være en minor versionsopdatering, der åbner for ny frivillig funktionalitet og indeholder en række mindre og større fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner.

Den varslede version, vil derudover indeholder opdatering af OIOUBL Utility Statement (UTS) således, at dette forretningsdokument fremadrettet vil benytte XSD'en for UBL 2.1. Teknisk betyder det også, at der kommer en ny version af OIORASP konfigurationsfilerne, hvor både gamle og nye XSD'er er understøttet. 

Links til supplerende materialer:

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • 30.09.2022: Release candidate frigives senest denne dato.
  • 28.10.2022: Release frigives senest denne dato.
  • 30.11.2022: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner og OIORASP konfigurationsfiler

Migreringsinformation:
For systemleverandører/Nemhandel-aktører, der teknisk foretager schemavalidering (ved hjælp af XSD'erne) ved modtagelse af dokumenter, er det vigtigt at forberede disse opdateringer således, at man pr. 30.11.2022 er parat at modtage OIOUBL Utility Statement (UTS) i UBL 2.1. 
 
OIOUBL schematronen for OIOUBL Utility Statement (UTS) laves således, at der indbygges migreringslogik direkte i schematronen således, at ny valideringslogik slår igennem pr. 30.11.2022 (ved hjælp logisk dato-check i schematronen).
 
Det gør det muligt for systemleverandører/Nemhandel-aktører at teknisk implementeret OIOUBL schematroner og OIORASP konfigurationsfiler i perioden fra 15.11.2022 til 30.11.2022 uden, at den nye schematron valideringslogik slår igennem før 30.11.2022. Ingen afsendere af OIOUBL Utility Statement (UTS) må sende i ny UBL 2.1 før 30.11.2022.
 
Evt. spørgsmål vedr. denne betaversion kan sendes til: support@nemhandel.dk 
 

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet