Loading…
Tilbage

Angående varslingsmail om deaktivering af modtagersystemer


12-07-2022 09:57:11

Mange myndigheder har siden d. 6/7 modtaget varslingsmails om deaktivering af modtagersystem grundet fejl.

Vi havde fundet en fejl der betød at negative kvitteringer blev set som positive kvitteringer, hvilket betød at MeMo’er ikke blev gensendt til modtagersystemer når de havde sendt en negativ kvittering tilbage.

Denne fejl blev rettet i produktion d. 6/7.

Dette har belyst at nogle modtagersystemer har sendt kvitteringer for OK modtagelse som anses for at være negative i Digital Post (eks. blank fejlkode eller fejlkode 0), men det er gået godt tidligere grundet ovenstående fejl.

Som beskrevet i technical integration skal fejlkoden være null for positive kvitteringer.
De modtagersystemer der sender en fejlkode på positive kvitteringer vil opleve at alle meddelelser gensendes, og at de bliver varslet om deaktivering.

Profilbillede

[UPDATE] Angående varslingsmail om deaktivering af modtagersystemer

Jacob Larsen

For at imødekomme jeres udfordringer - der er foranlediget af at I ikke har sat fejlkoden som null for positive kvitteringer - vil vi i dag lave et hotfix, således at det både vil være muligt at sætte fejlkode blank og null for positive kvitteringer.

Vi skal dog opfordre til, at I får korrigeret jeres opsætning så den er korrekt og stemmer overens med, hvad der står beskrevet i vores Technical Integration-vejledning (afsnit 5.18.4 "REST receipt procedure").

modereret af Lasse Buhl (13.07.2022)