Loading…
Tilbage

Version 50.0 release - PROD 6/7


11-07-2022 11:49:27

Løsningsversion: 50.0
API Version: 1.50.0
TEST: 27-06-2022 kl. 10:00 - 12:00
PROD: 06-07-2022 kl 19:00 - 21:00

Indhold
Administrativ Adgang
• MVP version af “indlæs beskeder” funktionalitet for myndigheder - så de nu selv kan hente alle beskeder fra standardpostkassen og sende til et kontaktpunkt.
• Link til statstidende genereres nu baseret på Meddelelses-ID (hvis det er tilstede i anmodningen) på alle særlige adgange, og åbnes i ny fane.
• Beskedlog administrator kan nu se beskeder af typen “Memo fejlet i REST”

Kontaktstruktur
• Det bliver muligt for visningsklienter at tilgå skjulte dybe-links i kontaktstrukturen
• Grupper i kontaktstrukturen vil nu også have synlighed baseret på synligheden af kontaktpunkterne i gruppen.
• Ophørte og lukkede organisationer vil ikke længere fremgå i kontaktstrukturen.

Kontaktregister
• Borgere med person status 'DEPARTED' vil ikke længere blive automatisk tilmeldt digital post, men istedet være berettiget til frivillig tilmelding.
• Borgere med navneskift vil nu få opdateret deres kontakt næste hverdag

• Udvidelse af valørdato grænsen fra 5 til 12 dage.