Loading…
Tilbage

Varsling af servicevindue på Fakturablanketten mandag den 27.06.2022


Hermed varsling af servicevindue på Fakturablanketten (FB) mandag 27.06.2022 kl. 16:30 - 18:30. 

Fakturablanketten (FB)
FB bliver opdateret til nye servere og ny funktionalitet.
FB vil være utilgængelig i store den af det varslede servicevindue. 
Supplerende information herom findes på virk.dk.

Ny funktionalitet

Der vil nu være muligt at oprette fakturaer i Fakturablanketten (FB), der indeholder Miljømærker. Felterne vedr. Miljømærker er valgfrie felter i Fakturablanketten.

Teknisk betyder til, at FB fremadrettet vil sende OIOUBL fakturaer, der er baseret på OIOUBL 2.1 standarden og tilhørende OIOUBL schematron.

Hvis der spørgsmål til denne opdatering, kan du skrive til support@nemhandel.dk.

 

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet