Loading…
Tilbage

Release 28. juni 2022 – Digital Post på borger.dk og Digital Post-app


Borger.dk gennemfører release af både borger.dk-portalen og Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen tirsdag den 28. juni 2022. Der forventes ikke nedetid på portalen, og borgerne kan derfor tilgå og bruge borger.dk som vanligt. Digital Post vil ligeledes kunne tilgås i hele tidsrummet. 

I forbindelse med releasen af Digital Post på borger.dk og Digital Post-appen implementeres:

Digital Post på borger.dk:

Anvendelse af ”spinnere”

  • Hvis der opstår ventetid, når borgerne foretager forskellige handlinger, indsættes en såkaldt ”spinner”, der indikerer over for borgerne, at handlingen er i gang, men at systemet lige skal ”tænke lidt”. Det anvendes for at imødekomme potentiel tvivl hos borgerne om, hvorvidt den handling, de lige har foretaget, kan gennemføres.

Forbedret sortering i brugernes beskedmapper

  • Sorteringen i mapperne ”sendt post” og ”slettet post” har ikke været logisk for borgerne. Med disse forbedringer sker der det, som borgerne forventer, når de sorterer efter dato i de to mapper. ”Sendt post”-mappen sorteres efter, hvornår beskederne er sendt. ”Slettet post”-mappen sorteres efter, hvornår beskeden er blevet flyttet til ”slettet post”.

Forbedret visning af beskeder og bilagsnavne

  •  Anvendelsen af filnavne i beskeder med vedhæftninger har givet anledning til forvirring hos nogle borgere. Dokumentnavnet på filer er mere sigende og lettere genkendelige, så derfor vil dokumentnavnet blive brugt fremadrettet. Filformatet vil også blive angivet, så man som borger kan se, om filen fx er en pdf.

Korrekt gengivelse af æ, ø og å i beskeder

  •  I nogle ældre beskeder har der været problemer med at få vist æ, ø og å korrekt, når borgerne åbnede beskederne. Det bliver rettet med denne release.

Automatisk indsættelse af emnetekst

  • I de beskeder, hvor emneteksten ikke har været udfyldt, har emnefeltet stået tomt. Med denne release indsættes automatisk en ”(Intet emne)”-tekst, når dette felt ikke er udfyldt, så borgerne ikke forgæves leder efter en emnetekst, der ikke er der.

Digital Post-appen:

  • Forbedringerne i punkt 2, 3 og 5 for webplatformen (forbedret sortering i brugernes beskedmapper, forbedret visning af beskeder og bilagsnavne, automatisk indsættelse af emnetekst) er også gældende for Digital Post-appen. Hertil kommer release af Sentry – et værktøj, der logger data om brug af app’en, som kan bruges både til overvågning (+ alarmering) og indsigt i benyttelse/brugeradfærd. Værktøjet kan bruges ifm. fremtidig udvikling og fejlretning.
  • Ændringerne af borger.dk kan ses i releasenotes, som bliver udgivet samtidig med klarmeldingen af Sitecore her i gruppen.

Venlig hilsen

Borger.dk

Profilbillede

Release R1.1 Digital Post visningsklienter blev gennemført som planlagt tirsdag den 28. juni

Marianne Hedegaard Nissen

Release R1.1 af Digital Post visningsklienter (webklient og app) blev gennemført som planlagt tirsdag den 28. juni 

  • Undervejs opstod der et mindre caching problem ifm. udrulningen af opdateringer til PDF-læseren. Det medførte, at nogle borgere i en periode på mindre end én time ikke kunne indlæse PDF-bilag korrekt.

  • Udrulningen af forbedringerne til Digital Post-appen medførte, at de trace-id (fejlkoder) som anvendes af supporten, ikke p.t. vises for borgerne. Der blev gennemført et hotfix med det samme, og Digital Post-appen er igen sendt til review. Vi forventer, at trace-id (fejlkoder) vises i Digital Post-appen igen inden for 1-3 dage.

Venlig hilsen 

Borger.dk

I forbindelse med release af Digital Post-appen (R1.1) d. 28. juni opstod der et problem med visning af traceid (fejlkoder) for borgere. Traceid anvendes af supporten til fejlsøgning. 

Problemet er løst og traceid (fejlkoder) vises nu igen for borgere på Digital Post-appen. 

Venlig hilsen 

Borger.dk

ændret af Marianne Hedegaard Nissen (01.07.2022)