Loading…
Tilbage

Opdateret dansk navngivning af WCAG 2.1 succeskriterie 2.2.1


For at angive en mere korrekt betydning af WCAG 2.1 succeskriterie 2.2.1, er navnet ændret fra ”Justerbar tastehastighed” til ”Justerbar tidsbegrænsning (timing)”.

WCAG 2.1 succeskriterie 2.2.1 stiller krav om, at brugere kan justere en eventuel tidsbegrænsning. Det er for at sikre, at brugere kan udføre opgaver uden uforudsete ændringer i indhold eller kontekst forårsaget af en tidsbegrænsning.

Læs succeskriteriet her: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#timing-adjustable

Mvh
Sebastian Pinto Bonnesen
Kontor for inklusion og digital service
Digitaliseringsstyrelsen