Loading…
Tilbage

Varsling af ny OIOUBL Schematron pr. 30. november 2022


Erhvervsstyrelsen/Nemhandel varsler hermed en opdatering af OIOUBL schematroner - version 1.13.

Opdateringen af OIOUBL schematronerne vil være en minor versionsopdatering, der åbner for ny frivillig funktionalitet og indeholder en række mindre og større fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner.

Den varslede version, vil derudover indeholder opdatering af OIOUBL Utility Statement således, at dette forretningsdokument fremadrettet vil benytte XSD'en for UBL 2.1. 

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • 26.08.2022: Frigivelse af liste med forventede fejlrettelser mv., der kommer med i OIOUBL Schematronen, samt uddybende beskrivelse af migreringsplan for OIOUBL Schematronen.
  • 30.09.2022: Release candidate frigives senest denne dato.
  • 28.10.2022: Release frigives senest denne dato.
  • 30.11.2022: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner.

Tidplanen er lavet for at følge releasecyklus for Peppol dokumenter og schematroner. 

Evt. spørgsmål vedr. varsling af ny OIOUBL Schematron kan sendes til: support@nemhandel.dk

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet