Loading…
Tilbage

Status - 30. marts 2022


Kære Alle 

Hermed kort status - og i øvrigt er oversigten over kendte fejl opdateret en smule. 

Det altoverskyggende tema er stadigvæk, at vi får rigtig mange supporthenvendelser fra borgere, virksomheder og myndigheder. Det kræver en skarp prioritering fra vores side, og derfor er der også relativt lang svartid på sager, som ikke er akutte for mange brugere. 

Status på udvalgte sager:


1) Dybe links til skjulte kontaktpunkter virker ikke

Som tidligere beskrevet er der en udfordring på dette område, hvor der har været et mismatch mellem vores kommunikation og hvad der faktisk er implementeret, så dybe links til skjulte kontaktpunkter ikke fungerer. Vi er i dialog med visningsklienterne om en løsning, men kan ikke love den på helt kort bane. 

Workarounden er, at man opretter en gruppe med de skjulte kontaktpunkter, der er mest kritiske, og så gør dem synlige. Så virker det dybe link, og man kan evt. gemme gruppen godt nede i sin kontaktstruktur. 

2) Mapning af gamle dybe links virker lidt forkert

De gamle dybe links, som man ikke har opdateret endnu, peger i mange tilfælde på kontaktgrupper i stedet for kontaktpunkter. Det er en kendt fejl, som vi også er obs på, da det selvfølgelig skaber mere arbejde end nødvendigt hos myndighederne.  Man kan som myndighed selv erstatte de gamle dybe links med de nye fra Administrativ Adgang, hvor der ikke er samme problem. Igen kan man overveje at prioritere indsatsen, så man starter med at opdatere dem, der skaber flest problemer.

3. Kvitteringer

Der er fortsat udfordringer med kvitteringer fra NgDP. Konkret opleves der forsinkelser på behandling af beskeder og efterfølgende markante forsinkelser på levering af kvitteringer, særligt på nogle snitflader. I praksis er beskederne på vej igennem NgDP-systemet, men indtil NgDP-systemet er justeret helt ind, så vil der være risiko for, at man som afsender kan opleve, at der på nogle forsendelser går unormalt lang tid før kvittering modtages.

Det har selvfølgelig et stort fokus fra os, at få rettet op på dette. 


4. Tilmeldingsliste

Til dem der anvender tilmeldingslisten, så er der lagt en ny version op natten til d. 30. marts, som i højere grad ligner den, der fandtes på e-Boks. Vi hører gerne om det, hvis nogen oplever konkrete udfordringer med listen, men vær i den forbindelse gode ved os, og giv os konkrete observationer og gå efter - dermed ikke forstået personnumre, men cases.