Loading…
Tilbage

Status - 28. marts 2022


Kære Alle

Hermed en status fra NgDP en uge efter go-live.

Efter en uge har vi allerede set mere end 4 mio. log-ins i den nye løsning, og løsningen ser ud til at performe relativt godt de fleste steder. Dermed ikke sagt, at der ikke er opmærksomhedspunkter, men alt i alt er løsningen oppe, og posten bliver leveret.

Vi har opdateret listen med kendte fejl (se på forsiden af gruppen, til venstre), som man bør være opmærksom på, men jeg vil kort nævne nogle ting her.

Kvitteringer
Vi så særligt i den første uge, at der var forskellige issues med kvitteringer, som ikke blev leveret til afsendersystemerne. Vi har i dag fået afleveret en god del af de udestående kvitteringer, men der er fortsat nogle helt konkrete sager, vi kigger på. Derudover er kvitteringerne bare et tema for os endnu, da vi får meldinger fra leverandørerne om, at der fortsat er noget at se på for os her.

Husk at opdatere jeres logo i Administrativ Adgang
Som myndighed kan man uploade et logo i Administrativ Adgang, som så bliver vist sammen med jeres post, når borgerne og virksomhederne ser deres indbakke. Hermed en klar opfordring til at uploade et logo, da det bare giver en bedre brugeroplevelse.

Fortæl jeres kolleger om den nye løsning
e-Boks oplever, at de får en del kald fra medarbejdere i myndigheder, som ikke helt har fanget, at der er kommet en ny løsning. Det gælder fx i forbindelse med fritagelse af borgere, hvor man jo ikke kan benytte den gamle portal længere, men skal benytte Administrativ Adgang.

Hvad skal man fejlmelde hvor?
Vi oplever generelt, at vores forskellige supportfunktioner er super pressede. Derfor kan man hjælpe sig selv ved først at undersøge, om der evt. kan være en fejl i den systemopsætning man har lavet, eller om der måske er en fejl, som ens egen leverandør er bekendt med.  Hvis man opretter en sag hos vores servicedesk, så sørg dog for at give os så mange data som muligt i første omgang, da vi ellers spørger efter dem. Det gælder fx ID'er fra de systemer det drejer sig om, ID'er fra meddelelser/kvitteringer man har spørgsmål til eller konkrete tidspunkter for hvornår en hændelse er sket. Derudover kan man kigge i vores oversigt over kendte issues her på siden.

 

Derudover skylder vi lidt på nogle ønsker fra jer, bl.a. til lidt mere vejledning om hvad forskellige hændelser og fejlkoder betyder, når man ser dem i loggen i Administrativ Adgang, som vi ikke har glemt, men det bliver i en senere status.