Loading…
Tilbage

Status d. 24. marts kl. 18.00


Kære Alle

Hermed status efter endnu en travl dag med den nye løsning. 

Vi har fortsat en række forskellige issues, som vi arbejder på, men det ser heldigvis ikke ud til, at der dukker så mange nye ting op som dagene går. Nedenfor vil jeg kort give en status på de vigtigste issues. Vi lægger dog også snart en liste med kendte fejl op her på siden, så den kan findes i venstre side på forsiden. 

1. Ikke muligt at fritage i Administrativ Adgang.
Denne fejl er nu løst, så borgerservice kan fritage igen. 

2. Besvarelse af gamle beskeder lander i hovedpostkasse hos myndigheden
Nogle myndigheder kæmper i øjeblikket rigtig meget med, at de modtager en stor volumen af henvendelse i deres hovedpostkasse, fordi besvarelser på post sendt før lanceringen af den nye løsning i øjeblikket lander i hovedpostkassen hos myndigheden. 

Vi har nu identificeret problemet, og vi forventer at kunne løse størstedelen af det i løbet af i aften og i morgen tidlig, så man hen af dagen i morgen (fredag) vil opleve, at der kommer væsentligt mindre post til hovedpostkassen, hvis man har dette problem. 

3. Problematikker relateret til postkassen på Virk
Flere myndigheder har oplevet udfordringer ift. post, som de kan se i postkassen på Virk. Der er flere forskellige årsager til dette, som vi kort vil forsøge at redegøre for her:

Migreret post fra før lancering d. 21. marts
Der er migreret post ind fra før lanceringen, som kan ses som ulæst post i Virk, der reelt er noget der har været videresendt til myndighedens systemer. For nogle myndigheder, der modtager meget post, er der tale om mange tusinde dokumenter. Vi arbejder på at få rettet op på dette, så det er tydeligt om post skal behandles af jer, men vi er afhængige af nogle data fra den gamle løsning. For nu skal man ikke gøre noget ved dette som myndighed.

Post modtaget i Virk efter lancering d. 21. marts
Nogle myndigheder har oplevet, at de modtog post i Virk efter d. 21. marts. Vores forventning er, at der for de flestes vedkommende er kommet post til både postkassen på Virk og disse myndigheders modtagersystemer. Vi er dog også bekendte med, at nogen har oplevet, at de alene fik post ind i Virk.

Man skal derfor være særligt opmærksom, hvis man sidder med det problem som myndighed, at der ligger post på Virk, som er modtaget efter d. 21. marts, og man ikke kan se, at denne post også er modtaget i modtagersystem.

For at løse problemet arbejder vi på en model, hvor man som myndighed kan indmelde et service request til Netcompany, for at få al post modtaget i Virk siden d. 21. marts afleveret til et modtagersystem efter eget ønske. Det forventer vi dog først at kunne understøtte i løbet af næste uge.

Derfor er det vigtigt, hvis man har oplevet dette problem, at man screener postkassen på Virk for, om der ligger post modtaget efter d. 21/3 med vigtige frister, som I ikke har modtaget på anden vis. Det er en manuel opgave, men det er desværre den eneste vej frem for nuværende, da vi først forventer at vi har en løsning i næste uge, hvor posten kan afleveres til et modtagersystem.