Loading…
Tilbage

Support i forbindelse med Ny Digital Post


17-03-2022 12:48:08

Borgere, virksomheder og myndigheder kan kontakte Det Samlede Supporttilbud (DSS) for support.

Borgere: https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Post

Virksomheder: https://virk.dk/vejledning/virk-hjaelp/digital-post/#Digital-Post-support

Myndigheder: https://virk.dk/vejledning/virk-for-myndigheder/digitalpost-for-myndigheder/#Digital-Post-support

System-til-system brugere kan henvende sig omkring fejl og support her: https://digidp.atlassian.net/servicedesk/customer/portals