Loading…
Tilbage

Rettighedsportalen v.0.23.0 - Test d. 10/03 og Prod d. 17/03


10-03-2022 11:00:29

Rettighedsportalen er opdateret til v.0.23.0 på Testmiljø i dag d. 03/10/2022 og samme release kommer på Produktionsmiljø d. 10/15/2022.

Generelle ændringer

  • Søgefunktion i tabellerne. Det vil dermed være muligt at fremsøge specifikke rettigheder, navne og brugertype i tabellerne. 
  • Tilføjelse af slet-knap under detaljevisningen for eksterne virksomheder og privat personer
  • Tilføjelse af slet-knap til rettighedsadministrator e-mailadresse, så rettighedsadministrators e-mail information kan fjernes fra løsningen.
  • Alignment af trinindikator så hver fane repræsentere en sekvens og tjekkes af med flueben.
  • Tekstrettelser bl.a. tilføjelse af forklaring på hvorfor man ikke kan slette interne medarbejdere.

Ændringer i Rettigheder

  • Tilføjelse af kontaktstrukturadministrator til eksterne virksomheder. Det er dermed muligt at tildele eksterne samarbejdspartnere rettigheden kontaktstrukturadministrator.

Oprettelse af ekstern adgang

  • Tildelings flow af ekstern adgang fra detaljevisningssiden på medarbejdere og grupper, så rettighedsadministratoren lettere og hurtigere kan tildele eksterne adgange til medarbejdere.

NPTE 

  • Disabler alle rettigheder, hos NPTE brugere, og tilføjsel et blåt banner i toppen af detaljevisning, for at forklare hvorfor rettighederne ikke kan fratages brugeren. 

Fejlrettelser

  • Bortfiltrering af medarbejdere uden virksomhedstilknytning
  • Fiks på at slet af eksterne adgange ødelage scroll mulighed
Profilbillede

Udskydelse af release

Alberte Bang

Release til PROD udskydes til torsdag d. 17.