Loading…
Tilbage

Release Candidate af ny OIOUBL version 2.1 og nye OIOUBL Schematroner version 1.12.RC1


Erhvervsstyrelsen/Nemhandel frigiver hermed en Release Candidate af ny OIOUBL version 2.1 og tilhørende OIOUBL schematroner i version 1.12.RC1.

Opdateringen af OIOUBL schematronerne er en minor versionsopdatering, der sikrer understøttelse af UBL 2.1 og åbner for ny frivillig funktionalitet samt indeholde en række mindre og større fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner.

Det overordnede formål med at opdatere OIOUBL dokumentstandarden, er at give mulighed for anvende miljømærker og andre produkt-certifikater i OIOUBL fakturaer og kreditnotaer, samt sikre, at OIOUBL dokumentstandarden kommer et skridt nærmere Peppol dokumentstandarderne således, at OIOUBL og Peppol kommer til at benytte samme UBL 2.1 standard.

Links til supplerende materialer:

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • 15.04.2022: Release frigives senest denne dato.
  • 15.05.2022: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner.

For systemleverandører/Nemhandel-aktører, der teknisk foretager schemavalidering (ved hjælp af XSD'erne) for modtagelse af dokumenter, er det vigtigt at forberede disse opdateringer således, at man pr. 15.05.2022 er parat at modtage fakturaer og kreditnotaer med miljømærke informationer.

Det er fremover planen, at releasecyklus for OIOUBL schematroner kommer til at følge releasecyklus for Peppol dokumenter og schematroner. Der vil på et senere tidspunkt blive lavet en samlet beskrivelse af den nye proces.
 
Evt. spørgsmål vedr. denne betaversion kan sendes til: support@nemhandel.dk 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet

Profilbillede

CustomizationID ændret

Charlotte Skovhus

Kære NemHandel team

Jeg kan se, at de tilladte værdier for CustomizationID på tværs af schematronerne er ændret, således at OIOUBL-2.01 ikke længere er tilladt, mens OIOUBL-2.0 til gengæld er tilbage på listen.

Jeg tænker der er tale om en fejl, eftersom OIOUBL version 2.0 ikke har været en tilladt værdi siden 2007, og eftersom det heller ikke fremgår af ændringsloggen at 2.01 skal udfases.

Venlig hilsen

Charlotte Skovhus, mySupply

Hej Charlotte

 

Du har helt ret i, at det er en fejl - og den er rettet i næste version 

 

På vegne af
Nemhandel teamet

CustomizationID OIOUBL2.0 fejl

I forlængelse af at Charlotte Skovhus’ tidligere påpegede problem om at CustomizationID OIOUBL 2.0 er genintroduceret i skematronen, kan vi supplere med, at det nu afføder det reelle problem, at vore institutioner (400+) i større stil modtager dokumenter, hvori der er angivet CustomizationID = OIOUBL2.0.

Da OIOUBL2.0 udgik i 2007 har Navision Stat ikke længere mulighed for at håndtere disse dokumenter selvom de pga. fejlen slipper igennem skematronen hos såvel afsenderen som modtageren.

Økonomistyrelsen planlægger ikke at implementere nogen kompensation for at gelejde de fejlagtigt versionerede dokumenter videre ind til behandling i Navision Stat. Men dermed efterlader vi vore institutioner det problem at identificere de formastelige leverandører, og få dem gjort forståeligt at de angiver et udgået dokumentformat. Det er en vanskelig opgave – af flere grunde.

Det er ikke en del af løsningen, at der i de forskellige modtagesystemer skal kompenseres eller arbejdes for at håndtere en gammel version, der ved en fejl er genintroduceret i skematronen.

 Vi forventer en snarlig udmelding fra ERST / Nemhandelssupporten om hvornår man der er en rettelse klar.

Yderligere er der en del afsendere som i forbindelse med instroduktion af OIOUBL2.1, helt åbenbart men af uransagelige grunde har valgt at genindtroducere/anvende OIOUBL2.0 - måske i stedet for OIOUBL2.1. De bør se deres systemer efter for om de har introduceret denne fejl. 

ændret af Klaus Kolmos Petersen (20.05.2022)

Hej Klaus

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel har frigivet en ny OIOUBL schematroner (Ver. 1.12.3)

Tidligere har schematronen tilladt værdien 'OIOUBL-2.0' i "CustomizationID, hvilket ikke er korrekt.

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel har derfor fundet det nødvendigt, at frigive en frivillig hotfix som kan hentes på https://www.digitaliser.dk/resource/6932137

 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet