Loading…
Tilbage

Varsling af ny OIOUBL version 2.1 og nye OIOUBL Schematroner pr. 15. maj 2022


Erhvervsstyrelsen/Nemhandel varsler hermed en opdatering af OIOUBL dokumentstandarden og opdatering af tilhørende OIOUBL schematroner.

OIOUBL dokumentstandarden opdateres til at anvende UBL 2.1.
Der vil være tale om en minor versionsopdatering fra UBL version 2.02 til UBL 2.1.

Opdateringen af OIOUBL schematronerne vil også være en minor versionsopdatering, der sikrer understøttelse af UBL 2.1, åbner for ny frivillig funktionalitet samt indeholde en række mindre og større fejlrettelser i de nuværende OIOUBL schematroner.

Det overordnede formål med at opdatere OIOUBL dokumentstandarden, er at give mulighed for anvende miljømærker og andre produkt-certifikater i OIOUBL fakturaer og kreditnotaer, samt sikre, at OIOUBL dokumentstandarden kommer et skridt nærmere Peppol dokumentstandarderne således, at OIOUBL og Peppol kommer til at benytte samme UBL 2.1 standard.

Erhvervsstyrelsen/Nemhandel arbejder ud fra følgende overordnede tidsplan:

  • 15.01.2022: Betaversion frigives. Betaversion indeholder understøttelse af UBL 2.1 samt funktionalitet vedr. miljømærker og andre produkt-certifikater. Derudover frigives liste med forventede fejlrettelser mv., der kommer med i OIOUBL Schematronerne.
  • 15.03.2022: Release candidate frigives senest denne dato.
  • 15.04.2022: Release frigives senest denne dato.
  • 15.05.2022: Deadline for teknisk implementering af OIOUBL schematroner.

Det er fremover planen, at releasecyklus for OIOUBL schematroner kommer til at følge releasecyklus for Peppol dokumenter og schematroner. Der vil på et senere tidspunkt blive lavet en samlet beskrivelse af den nye proces.

Evt. spørgsmål vedr. varsling af ny OIOUBL version 2.1 og nye OIOUBL Schematroner kan sendes til: support@nemhandel.dk 

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet