Loading…
Tilbage

Url'er ændres - sider om videregående uddannelser


Vi er i gang med at opdatere indholdet på siderne om videregående uddannelser. 

Den tirsdag den 24. august ændrer vi i den forbindelse url'erne for:

siden om erhvervsakademiuddannelser (artikel-ID 58) ændres fra 

https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Videregaaende-uddannelser/Korte-og-mellemlange-videregaaende-uddannelser

til 

https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Videregaaende-uddannelser/erhvervsakademiuddannelser 

Og siden om universitetsuddannelser (artikel-ID 59) ændres fra: 

https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Videregaaende-uddannelser/Lange-videregaaende-uddannelser

til

https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Videregaaende-uddannelser/universitetsuddannelser 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på admin@borger.dk

Med venlig hilsen

Redaktionen for borger.dk