Loading…
Tilbage

Længerevarende lukkevindue i NemLog-in TEST d. 28.06 kl. 9 til d. 02.07 kl. 14.00


I forbindelse med idriftsættelse af den nye offentlige MitID broker vil der som varslet være et nyt længerevarende lukkevindue i testmiljøet fra mandag den 28. juni kl. 09.00 til og med fredag den 2. juli kl. 14.00. Vi beklager de gener det måtte medføre.
 
I lukkevinduet vil det ikke være muligt at teste op mod testmiljøet. 
 
Når testmiljøet åbnes op efter lukkevinduet den 2. juli kan tjenesteudbydere teste op imod den nye OIOSAML 2.1.0 snitflade i testmiljøet. Der kan ikke testes op imod OIOSAML 3.0 snitfladen i testmiljøet endnu. Her henviser vi til vores betatestmiljø.
 
Support
Vi vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelsen ændrer sig undervejs, herunder hvis vi har mulighed for at lukke op igen før den 2. juli.
 
Har du spørgsmål til overgangen eller brug for support, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk.

Med venlig hilsen 
NemLog-in support