Loading…
Tilbage

Opdatering af gennemført på Nemhandel SMP testmiljø


Nemhandel er blevet opmærksom på, at vores Nemhandel SMP ikke overholder Peppol SMP 1.1.0 specifikationens punkt 5.5 (Message signature).

Mere præcist og teknisk er meddelelser fra SMP signeret med canonicalization algorithm "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315", hvor specifikationen foreskriver, at den skal være "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#".

Nemhandel har går deployet en ny version af Nemhandel SMP på Nemhandel SMP TEST, for at bringe implementeringen i overensstemmelse med specifikationen.
Den nye version indeholder ikke andre ændringer end ovennævnte.

Den nye Nemhandel SMP version kan medføre ændringer for service provider (Peppol Access Points) i det tilfælde, at de under modtagelse og validering af beskeder fra SMP forventer, at der er anvendt en specifik canonicalization algorithm. Nemhandel opfordre derfor til, at service providere til at afprøve deres programmel mod Nemhandel SMP TEST.

Nemhandel er i gang med at planlægge servicevindue på NHR SMP PROD. Information om endelige dato følger senere.

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet