Loading…
Tilbage

Flytteguide og forældreguide - to standardsider klar til import


09-04-2021 13:39:35

Til kommuner med artikelimport

Det er fra i dag blevet muligt at importere et par korte sider, der linker til guiderne, som hjælper ved flytning og ved unges overgang til at blive digitale borgere.

Da sidetypen til guiderne på borger.dk af tekniske grunde ikke kan importeres direkte, har vi som pilotprojekt udviklet to simple standardsider, som uden problemer kan håndteres af jeres egen artikelimport.

I kan finde dem i bruttolisten over artikler, der kan importeres:
https://artikelimportborgerdk.azurewebsites.net/

Flytteguide (ArticleID: 9165)
https://www.borger.dk/OrphanData/flytteguide-standardside

Forældreguide (ArticleID: 10156)
https://www.borger.dk/OrphanData/foraeldreguide-standardside

Til kommuner med webredaktører på borger.dk

Det er desuden muligt at lægge lokalt indhold på de to guider på borger.dk. Det er jeres lokale webredaktører med adgang til borger.dk' s CMS, der kan gøre det.

Flytteguide - https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/flytning_oversigt/flytteguide

Forældreguide - https://www.borger.dk/familie-og-boern/foraeldreguide-det-kan-og-maa-unge

Et eksempel på lokalt indhold er Næstved Kommunes tilføjelse af information om knallertkørekort.

Vi håber, at I kan drage nytte af denne nye mulighed, og vi vil arbejde på at udvide viften af sider, der kan importeres.

Kontakt: admin@borger.dk

Med venlige hilsner
Redaktionen for borger.dk