Loading…
Tilbage

Skærpelse af sikkerheden ved anvisning af specifik konto og NemKonto - OBS ny dato!


08-04-2021 12:49:06

Aktiveringsbrev ved anvisning af specifik konto
Fra d. 19. april vil der ved anvisning af en specifik konto i en udbetalende myndighed,blive sendt et aktiveringsbrev til den borger/virksomhed, som ønsker at anvise en specifik konto. Dette er en proces som allerede er kendt fra udbetalende myndigheders anvisning af almindelige NemKonti, og det er en vigtig kontrolforanstaltning i NemKonto-løsningen, som sikrer at borgeren/virksomheden godkender det kontonummer, som er indtastet af sagsbehandleren. Den anviste konto vil således først være aktiv som NemKonto/specifik konto når kontoen er aktiveret via koden angivet i aktiveringsbrevet, som modtages i et fysisk fremsendt aktiveringsbrev.


I forhold til anvisning af specifik konto har det tidligere været praksis, at den enkelte udbetalende myndighed skulle sikre passende kontrol, men altså uden at den anvisende borger/virksomhed skulle foretage en aktivering. Dette bliver nu indført således at processen for anvisning af NemKonti og specifikke konti er identisk.

Aktiveringsbrev ved anvisning via NemKontos selvbetjeningsløsning
Samtidigt med ændring for specifik konto indføres en ændring, hvor der
fremadrettet vil blive udsendt aktiveringsbrev, når borgere anviser en NemKonto via NemKontos selvbetjeningsløsning. Dette indføres for at imødegå den utryghed, der kan være omkring risiko for svindel med NemKonto på baggrund af et identitetstyveri, hvor NemID misbruges til at ændre en NemKonto via selvbetjeningsløsningen.

Efter d. 15. april vil en NemKonto anvist via selvbetjeningsløsningen
først være aktiv, når kontoen er aktiveret som NemKonto via koden i aktiveringsbrevet.

Betydning for borgeren/virksomheden
Ændringen betyder, at der vil gå længere tid inden den anviste NemKonto eller
specifik konto er aktiv, idet et fysisk brev vil blive fremsendt til den adresse som
borgeren/virksomheden har registreret i CPR/CVR.Aktiveringsbreve vil altid blive fremsendt til denne adresse.

Det er af sikkerhedshensyn ikke muligt at omdirigere til andre adresser eller at sende det digitalt.

Ændringen vil ikke umiddelbart have betydning for myndighedernes håndtering af NemKonto.

Hvis I har spørgsmål til de her beskrevne ændringer, er I meget
velkomne til at kontakte NemKonto i Digitaliseringsstyrelsen via nemkonto@digst.dk

Med venlig hilsen
NemKonto
Digitaliseringsstyrelsen