Loading…
Tilbage

Varsling af ny major version af OIORASP Java - version 3.0.0


I forbindelse med det forestående skifte af NemId til MitId certifikater, varsles der hermed, at frigives nye major releases af OIORASP .Net og OIORASP Java.
Skiftet af certifikater fra NemId til Mitid kommer til at ske løbende fra december 2021 og frem, men det forudsætter, at alle OIORASP implementeringer er opdateret til en ny version inden dette tidspunkt.

OIORASP .Net og OIORASP Java version 3.0.0 frigives som ”Release Candidate” inden udgangen af april 2021.

OIORASP .Net og OIORASP Java version 3.0.0 frigives som ”Final Release” den 15.05.2021.

15.11.2021 er deadline for teknisk implementering og produktionslægning af de nye major releases af OIORASP .Net og OIORASP Java – version 3.0.0.

15.11.2021 er samtidig formel deadline fra udfasning af alle gamle versioner mindre den 3.0.0 (det vil sige versionerne 2.X.X).

OIORASP version 3.0.0 vil indeholde funktionalitet til understøttelse af både NemId FOCES certifikater og MitId organisationscertifikater (erstatningen for FOCES) således, at begge typer certifikater kan sameksistere i Nemhandel infrastrukturen.

Når den første modtager i Nemhandel skifter til et MitId organisationscertifikat, kan en gammel OIORASP version 2.X.X ikke længere sende dokumenter til denne modtager.

Det er derfor vigtigt, at alle overholder deadlinen pr. 15.11.2021.

I forbindelse med release af nye OIORASP versioner udsendes supplerende information om ændret funktionalitet og mulighed for test.

Note: Version 3.0.0 vil automatisk indeholde afhjælpning af den sårbarhed, som vi orienterede om i sidste uge.
Det udsendes senere separat information om adgang til hotfix version vedr. version 2.1.0, hvis denne ønskes implementeret inden version 3.0.0.

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet

Profilbillede

Varsling af ny major version af OIORASP Java - version 3.0.0 – mindre forsinkelse

Mogens Graversgaard Christensen

I forbindelse med det forestående skifte af NemId til MitId certifikater, er der tidligere varslet, frigivelse nye major releases af OIORASP .Net og OIORASP Java.
Vi er desværre blevet ramt af nogle eksterne forhold, der giver en mindre forsinkelse.

Der har været problemer med udstedelse af nye MitId test certikationer via NemLog-in. Problemer som Digitaliseringsstyrelsen/NemLog-in tidligere på denne uge har meldt løst. Disse problemer har desværre betydet, at Nemhandel teamter ikke har kunnet færdigegøre interne test til tiden, hvilket gør, at der kan forventes en forsinkelse på cirka to uger i forhold de tidligere oplysninger datoer for de nye releases af OIORASP.

Nye datoer:

  • OIORASP .Net og OIORASP Java version 3.0.0 frigives som ”Release Candidate” medio maj 2021.
  • OIORASP .Net og OIORASP Java version 3.0.0 frigives som ”Final Release” senest den 31. maj 2021.

Med venlig hilsen
Nemhandel teamet

Digitaliseringsstyrelsen har i går den 20.05.2021 udmeldt en forsinkelse vedr. NemLogin-in.

ERST/Nemhandel er i gang med at vurdere konsekvensen for Nemhandel – herunder evt. nye deadline for teknisk implementering.

At samme årsag bliver OIORASP version 3.0.0 Release Candidate pt. ikke frigivet.

Vi forventer at kunne komme med en udmelding om ny deadline inden for ca. én uge

Med venlig hilsen

Nemhandel teamet

 

ændret af Mogens Graversgaard Christensen (25.05.2021)