Loading…
Tilbage

Orientering om fejl i digital post-løsningen i forbindelse med planlagt servicevindue d. 8. februar


26-02-2021 13:10:24

I forbindelse med en opdatering i digital post-løsningen den 8. februar 2021 opstod en fejl på den komponent, der varetager videresendelse af post. Fejlen blev konstateret den 11. februar om formiddagen, og den fejlbehæftede komponent blev rullet tilbage den 11. februar kl. 11.05. 

Konkret har fejlen betydet, at post adresseret til nogle myndigheder kan være blevet videresendt forkert til en anden modtager. Der kan være tale om en anden myndighed eller en privat virksomhed, som anvender automatisk videresendelse af post.

Fejlen kan dermed have medført, at personoplysninger ved en fejl er blevet delt med andre myndigheder eller private virksomheder. e-Boks har dog ingen eksempler på, at fejlen har medført fejlfremsendelse til private virksomheder, men kan ikke udelukke, at det er forekommet.

Digitaliseringsstyrelsen og e-Boks arbejder på en konkret afdækning af omfanget af fejlen, og vil orientere berørte myndigheder yderligere.

Der gives en ny status tirsdag d. 2. marts.

Sådan skal man forholde sig som myndighed, der har sendt post i perioden

Hvis man som afsendende myndighed bliver bekendt med, at nogle af ens meddelelser er afleveret til en forkert modtager, så skal man selv vurdere, om meddelelsen har en karakter, der gør, at Datatilsynet eller andre skal underrettes.

 

Der er ikke tale om, at personoplysninger er blevet offentliggjort. Hvis en myndighed har omtalt en borger i en meddelelse, så kan der dog potentielt være delt personoplysninger med en anden modtager, end den afsenderen havde til hensigt at dele oplysningerne med.

 

Sådan skal man forholde sig som myndighed, der har modtaget forkert adresseret post i perioden

Hvis man som myndighed bliver bekendt med, at man har modtaget meddelelser som ikke var tiltænkt dem, så skal myndigheden kontakte afsenderen af meddelelsen, så der kan træffe vurdering om meddelelsen har en karakter, der gør, at Datatilsynet eller andre skal underrettes. Ligeledes skal de slette meddelelsen.

 

Sådan skal man forholde sig som borger

Hvis du som borger er omtalt i en meddelelse fra en myndighed i perioden 8. februar til 11. februar 2021, kan der være tale om, at dine oplysninger er blevet delt med en anden modtager end den tiltænkte. Der er ikke tale om, at dine oplysninger er blevet offentliggjort.

 

Berørte borgere vil blive orienteret af de myndigheder, der har sendt meddelelser, hvori borgerne var omtalt. Selvom fejlen ligger hos e-Boks og ikke hos den afsendende myndighed, så er det den myndighed, der har delt dine personoplysninger, der har pligt til at oplyse dig.

 

 

Hvis der er spørgsmål til brevet kan e-Boks kontaktes på nedenstående:

 

Myndigheder: https://afsendersupport.e-boks.dk/hc/da/requests/new

 

Borger og virksomheder: https://customersupport.e-boks.com/hc/en-us/requests/new

 

Profilbillede

[Opdatering] Orientering om fejl i digital post-løsningen i forbindelse med planlagt servicevindue d. 8. februar

Jacob Larsen

Kære alle

Vi har i den seneste uge arbejdet videre med sagen og har endnu ikke set nogen eksempler på, at fejlen har medført fejlfremsendelse af offentlig post til private virksomheder.