Loading…
Tilbage

Borger.dk’s Min Side skifter navn til Mit Overblik


30-10-2020 10:33:28

Kære myndighed

Den 9. december skifter borger.dk’s Min Side navn til Mit Overblik. Det sker som et skridt i udviklingen af Mit Overblik, der har til formål at give borgerne et bedre og samlet overblik over deres ærinder med det offentlige. Der er alene tale om et navneskift. Platformen og den bagvedliggende teknologi forbliver den samme. Borgerne vil løbende få adgang til flere og flere personlige data, i takt med at etapeplanen for Mit Overblik gennemføres.

 

Hvad gør borger.dk?
På de sider på borger.dk, hvor information om Min Side og links til Min Side fremgår, vil den centrale borger.dk-redaktion sikre navneskiftet til Mit Overblik. Vi laver redirects fra den gamle URL til Min Side, så eksterne links til borger.dk’s Min Side omdirigeres til Mit Overblik. Det betyder også, at borgere, der har gemte links til Min Side, automatisk vil blive omdirigeret til Mit Overblik.

 

Hvad skal I gøre?
I forbindelse med navneskiftet bedes I (og jeres leverandører) opdatere følgende steder, hvor Min Side skal ændres til Mit Overblik fx:

  • på egne kanaler (fx sociale medier, nyhedsbreve og intranet)
  • på egne hjemmesider
  • i egne selvbetjeningsløsninger: Find liste over jeres selvbetjeningsløsninger her:

https://www.borger.dk/om-borger-dk/Find-en-myndighed

  • i Digital Post-beskeder
  • i tryksager (fx pjecer og plakater)
  • i digitale publikationer, vejledninger og blanketter (fx pdf’er)

 

Vær særlig opmærksom på links/URL’er for alle ovenstående punkter, der henviser til, at Min Side skal laves om til https://www.borger.dk/mitoverblik

 

Vi vil bede jer om så vidt muligt at lave opdateringerne på selve dagen for navneskiftet den 9. december 2020.

Kommunikation
Borger.dk vil løbende frem mod den 9. december 2020 give alle relevante interessenter, myndigheder og borger.dk-redaktører besked om navneskiftet. Endvidere vil borger.dk’s kontaktcenter 1881 håndtere henvendelser fra borgere om overgangen fra Min Side til Mit Overblik. 


Digitaliseringsstyrelsen vil iværksætte en kommunikationsindsats om Mit Overblik målrettet borgerne i løbet af 2021. I vil inden længe få mere at vide om denne indsats.

 

Baggrund
Med digitaliseringspagten fra marts 2019 blev der indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at etablere Mit Overblik på borger.dk trinvis frem mod 2024. Formålet med Mit Overblik er at samle og vise de væsentligste data om hver enkelt borger – på tværs af den offentlige sektor. Den 19. oktober 2020 er styregruppen for digital kommunikation blevet skriftligt orienteret om navneskiftet.

Med venlig hilsen

Helle Junge Nielsen, kontorchef i Kontor for borger.dk

 

For spørgsmål til ovenstående, skriv til e-mail: admin@borger.dk