Loading…
Tilbage

OIOREST nyhedsbrev: Vær med til at designe ODIS Geoservice!


03-11-2010 12:27:02

Jeg var ikke ét sekund i tvivl, da min gode kollega Cathrine Lippert spurgte mig. Cathrine er bagkvinde til Offentlige data i spil – initiativet (ODIS), som blandt sine leverancer i år er at frembringe noget infrastruktur, som kan gavne udnyttelsen af offentlige data. Spørgsmålet, som Cathrine stillede, var selvfølgelig, hvilket stykke infrastruktur ODIS skulle levere. I en sådan situation er det sjældent fordelagtigt at svare øjeblikkeligt, men i mit stille sind, vidste jeg, at vi skulle lave en service, som kan gøre det lettere for borgere og mindre virksomheder at anvende myndighedernes geokodede data. Efter lidt drøvtyggen og pingpong frem og tilbage blev vi enige om, at det var det vi gjorde. Vi vil lave en service, Geoservicen, som gør det lettere for dig at anvende myndighedernes geokodede data i dine egne it-løsninger.

Hvorfor en geoservice?

Jeg har ofte savnet en let tilgængelig service til at konvertere koordinater mellem det koordinatsystem, som Kort & Matrikelstyrelsen og mange andre myndigheder bruger, og det koordinatsystem, som Google Maps samt andre korttjenester og de fleste GPS’er bruger. Jeg har ofte savnet en maskinlæsbar og opdateret liste over de officielle postnumre, kommuner, sogne, regioner osv. I forbindelse med arbejdet OIOREST projektets første eksempel service, Danmarksservicen, fandt jeg ud af at der var mange andre, der havde samme behov for at kunne tilgå opdaterede, maskinlæsbare data om generelle referencedata, som postnumre, kommuner osv. At der var mange der kæmpede med at konvertere koordinater mellem det koordinatsystem, som myndighederne anvender, og det som de populære korttjenester og GPS’er anvender.

Mange borgere og virksomheder ønsker at anvende myndighedernes geokodede data i deres egne løsninger. Det kan være til mashups, GPS mobil apps, datavalidering osv. Det volder ofte problemer, da data ikke altid geokodet i et format, som gør det let at anvende dem i forbindelse med applikationer, som bruger GPS og/eller de populære korttjenester. Det skyldes dels at de er geokodet i et koordinatsystem, som er forskelligt fra det som GPS'erne og korttjenesterne anvender; dels at de er lagret i format, som ikke kan anvendes direkte af GPS og korttjenesterne.
Geo servicen er et forsøg på at gøre det lettere for ikke-geokyndige – men it-modne - at anvende myndighedernes geokodede data i deres egne it-løsninger.

Setup

I de fleste tilfælde hvor vi i IT- og Telestyrelsen skal have udviklet en sådan service laver vi et udbud: Udarbejder udbudsmateriale, kravspecifikation, etablerer udbudsforretning, vurdere leverandør tilbud osv. Geoservicen har ikke et voldsomt stort budget. Det betyder, at dels at vi ikke har råd til at få lavet servicen gennem et udbud; dels at udbudsreglerne ikke kræver at vi går i udbud. Det kunne umiddelbart se ud som en ulempe, men kan også ses som en fordel. Udbud giver automatisk en afstand mellem løsningen ide og løsningen. Rent tidsmæssigt betyder det, at kravene kan have ændret sig en del fra de blev specificeret til de bliver implementeret. Verden ændrer sig. Afstanden er også stor mellem dem der skal bruge løsningen, og dem der skal udvikle den med velkendte problemer til følge.Der er også en stor afstand mellem fra ideen fødes til, at den bliver implementeret og giver værdi. Time to Value.

Disse afstande vil vi gerne minimere i udviklingen af Geoservicen. Derfor har vi etableret følgende setup: Lavet et lille internt udviklingsteam bestående af undertegnede. Lavet en kontrakt med konsulenthus, som giver os mulighed for i en begrænset periode at kunne bruge en GIS-konsulent (en som både er geo- og it-kyndig) til det geospecifikke udviklingsarbejde. Lavet et samarbejde med Erhvers- og Byggestyrelse via Morten Lind, en af Open Data- pionerne i dk, om at levere adressedata til geoservicen, som led i den videreudviklingen af Adressewebservicen (AWS’en). Fulgt mine kære kollegaers - Morten K. Hansen og Camilla Fisker – gode råd om at lægge kildekoden i softwarebørsens svn og driften i skyen. Sidst – men ikke mindst – fulgt OIOREST’s mantraet: Brug webbets arkitektur.

Ud af dette setup er der ikke kommet et designdokument til Geoservicen, men derimod et første udkast til servicen på http://geo.oiorest.dk. Det er tit nemmere at forholde sig til kørende software end dokumenter, som beskriver det.

Det første udkast af Geoservicen tilbyder 1) udstilling af DAGI data fra Kort & Matrikelstyrelsen. Det drejer sig om referencedata, som postnumre, kommuner, regioner, sogne, opstillingskredse, retskredse og politikredse. 2) en service til at konvertere koordinater mellem det koordinatsystem, som Kort & Matrikelstyrelsen og mange andre myndigheder bruger, og det koordinatsystem, som Google Maps samt andre korttjenester og de fleste GPS’er bruger. 3) udstilling af Danmarks adresser fra Erhvervs og Byggestyrelsen er på trapperne.

Geoservicen giver f.eks. mulighed for:

Invitation til samarbejde

Vi vil gerne have et samarbejde med dig om videreudviklingen af Geoservicen. Først og fremmest vil vi gerne høre dig om det overhovedet er en god ide at udvikle Geoservicen? Skal vi forsætte udviklingen og driften af Geoservicen? Hvis du synes at det er en god ide, vil vi så gerne høre din mening om designet af Geoservicen, ideer til forbedringer samt ideer til anden funktionalitet indenfor de givne rammer.

Ideen er at vi vha. vores fælles indsats får designet og etableret en service, som kan gøre det lettere for os ikke-geokyndige at etablere interessante applikationer baseret på myndighedernes geokodede data.

Finn Jordal /@finnjordal

IT- og Telestyrelsen

 

Profilbillede

Hvad som helst der kan få AWS op at køre (ordentligt)

Christian Kirring

Jeg har ventet flere år på at AWS, som lovet, skulle komme til at fungere ordentligt (og nej, flere år er ikke en overdrivelse). Hvis dette initiativ på nogen måde skal speede den proces op så har det min fulde støtte!!!
Selv om jergi den grad vil være taknemmelig hvis AWS’en komme op at køre, så vil jeg i den perfekte verden da bestemt hellere bruge rn simple REST service, i stedet for SOAP som i AWS’en.

Så her fra stor støtte til hvad som helst – bare det bliver så hurtigt som muligt!

Med venlig hilsen

Christian Sejr Kirring    

Hej har ventet flere år på at AWS, som lovet, skulle komme til at fungere ordentligt (og nej, flere år er ikke en overdrivelse). Hvis dette initeritiv

Profilbillede

Godt initiativ!

Anton Stonor

Det ser godt ud og til at virke efter hensigten!

To bemærkninger:

Jeg synes, I skulle genoverveje brugen af danske begreber og tegn i endpoints (fx grænse.json). Ikke alle udviklere snakker dansk, og løsningen kunne måske også bruges uden for landet grænser. - Og så er det irriterende at skulle forholde sig til encoding i den kildekode, der anvender jeres service.

Det lyder godt, at adresse-håndtering er på trapperne. Især hvis det indebærer en service, der kan geokode adresser med småfejl i. Det har vi i hvert fald behov for. AWS kan allerede, men har så lange svartider på denne fuzzy-funktion, at den ikke særlig rar at arbejde med i praksis.

/Anton

Hej Anton

Tak for dit feedback. 

Jeg vil nødig oversætte de danske betegnelser til engelsk, da de har rimelige præcise og velkendte definitioner på dansk, som man ikke kan opnå på engelsk, da de danske begreber er knyttet til dansk lovgivning/administration - det er de engelske ikke.

 Mht. de danske bokstaver æ, ø og å kan jeg godt følge dig. De fleste http-klienter incl. browsere håndterer automatisk url-encodingen, men det er ikke alle. Jeg har derfor givet mulighed for også at skrive http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/graense. Url-encodingen kan dog ikke helt undgås, da søgeparametrene skal kunne indeholde æ, ø og å. F.eks. http://geo.oiorest.dk/kommuner.xml?q=kø

Fuzzy-funktionen har jeg ikke rigtig taget stilling til endnu. Først og fremmest vil jeg have den basale adgang til adressedata klar, men jeg har skrevet den på listen over ønsker til geoservicen. Er der andre der mener at fuzzy-funktionen er vigtig? Eller kan funktionaliteten opnås på anden måde?

Finn

Måske kan denne service kan være til hjælp http://mygeodata.eu/apps/converter/index_EN.html eller måske kan programmøren hjælpe.

 

 

 

Profilbillede

Nørderier - også for ikke-nørder

Mette Thykjær

Jeg har igen læst OIOREST nyhedsbrevet og igen tænkt: YES! jeg forstår det også (i hvert fald en hel del af det) og derfor gider jeg også at læse det igen og igen. Og tak for det. Det er rigtig god formidling (og burde efter min mening udkomme under et mindre nørdet navn end "OIOREST nyhedsbrevet")