Loading…
Tilbage

Ny sag og dokument standard i offentlig høring


07-07-2010 15:49:42

OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet har sendt endnu en standard i offentlig høring. Det drejer sig om ”Specifikation af serviceinterface for Person(Part)”.

Formålet med Person(Part) er, at definere attributter, tilstande, relationer og operationer baseret på de generelle egenskaber for sag og dokument, således at serviceinterfacet kan opfylde forretningsmæssige behov.

Af de forretningsmæssige behov kan fx nævnes, at alle myndigheder, der administrerer personer med eller uden dansk personnummer, kan udbyde og aftage stamoplysninger gennem dette interface.  

Der er tale om en semantisk standard, forstået på den måde, at det er definitionen af begreber, deres tilstande og relationer som udtrykt i tekst og i UML-diagrammer, der er det centrale i standarden. Derfor ønsker OIO-udvalget i særlig grad høringssvar på begrebsdefinitioner, tilstande og relationer.

Høringen forløber i perioden 7. juli til 3. september 2010. Materialet i forbindelse med høringen kan findes på Høringsportalen.

Læs mere om standardiseringen af sags- og dokumentområdet