Loading…
Tilbage

Udvikling og forvaltning af NemLog-in overgår til Nets DanID A/S


10-01-2020 10:33:12

Nets DanID overtager udviklings- og forvaltningsdelen af NemLog-in i januar 2020.

Konsekvenser for produktionsmiljøet

I produktionsmiljøet vil alle komponenter i NemLog-in være tilgængelige under overgangen, og brugerne vil derfor kunne logge ind og signere på tværs af løsningerne, som de plejer.

Der kan dog forekomme mindre ustabilitet i de dage, hvor overgangen sker i produktionsmiljøet. Mulige driftsforstyrrelser vil som altid blive meldt ud på digitaliser.dk i gruppen ’NemLog-in Drift’.

Overgangen sker i to steps og forventes at foregå på følgende dage:

Den 16. januar 2020

Den 23. januar 2020

Hvis der sker ændringer til ovenstående datoer, vil disse blive meldt ud i denne gruppe. 

Konsekvenser for integrationstestmiljøet

I integrationstestmiljøet vil overgangen kræve et lukkevindue, med en efterfølgende monitoreringsperiode i et døgn, som meldes ud på digitaliser.dk i gruppen 'NemLog-in Drift'.

Lukkevinduet vil ligge:

Den 13. januar 2020 kl. 16.00-20.00

I lukkevinduet vil det ikke være muligt at teste op mod integrationstestmiljøet.

Den efterfølgende monitoreringsperiode vil ligge:

Fra den 13. januar kl. 20.00 t.o.m. 16. januar 2020

Der kan testes i monitoreringsperioden, men der kan forekomme ustabilitet og testdata, som oprettes i perioden, kan gå tabt.

Brugere og tjenesteudbydere skal ikke gøre noget

Der sker ingen ændringer i selve løsningen, og brugere og tjenesteudbydere skal derfor ikke foretage sig noget i forbindelse med overgangen.

Support

Vi vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for overgangen ændrer sig undervejs. Har du spørgsmål til overgangen eller brug for support, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk.

Med venlig hilsen
NemLog-in support