Loading…
Tilbage

Opfølgning på fejl i artikelimporten


08-01-2020 11:24:29

Vi har fundet årsagen til de oplevede fejl i artikelimporten, og problemet er nu løst teknisk. Det forventes, at alle sider er opdateret i artikelimporten fredag den 10. januar 2020 ( Red: Den 9/1 blev dagen rettet her, men datoen blev bevaret). Således vil siderne blive importeret på kommunernes individuelle hjemmesider i kraft med, at kommunernes individuelle systemer opdaterer indholdet herfra. Dette foregår typisk ved natlige opdateringer.

Borger.dk har tirsdag opdateret en række sider af særlig vigtighed i artikelimporten. Siderne er angivet nederst. Kommunerne, der opdaterer sider dagligt, vil derfor allerede have opdateret disse sider natten til onsdag 8. januar.

Hvis I har sider, I ønsker opdateret i artikelimporten allerede nu angiv da venligst hvilke, og vi vil foranledige at disse opdateres snarest. Vær opmærksom på, at de først er opdateret på kommunens hjemmeside, når kommunens systemer har indhentet siden fra artikelimporten.

Kontakt: admin@borger.dk

Vi beklager ulejligheden. 

Med venlig hilsen borger.dk

P.S.: Vi er i fuld gang med at opdatere satserne til 2020-niveau, men vi er ikke i mål endnu.

...................

Vigtige sider

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Sygedagpenge/Sygedagpenge-hvis-du-er-loenmodtager


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/sygedagpenge/sygedagpenge-hvis-du-er-selvstaendig

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-under-30-uden-uddannelse


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Oekonomisk-tilskud-fra-kommunen


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-under-30-med-uddannelse


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/Kontanthjaelp-30-eller-derover


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Fleksjob-loentilskud-for-foertidspensionister-revalidering/ledighedsydelse-og-jobsoegning-hvis-du-er-l...


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/225-timersreglen-ugifte


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Kontanthjaelp/225-timersreglen-aegtepar


https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Arbejdsloeshed/Aktivering-naar-du-faar-dagpenge

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Dagpenge-kontanthjaelp-og-sygedagpenge/Sygedagpenge/sygedagpenge-hvis-du-er-ledig

https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Laan-til-beboerindskud

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Skilsmisse-og-familiebrud/Separation-og-skilsmisse

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Ledsageordning

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

https://www.borger.dk/handicap/Hj%C3%A6lpemidler/stoette-til-handicapbil

https://www.borger.dk/handicap/boern-med-handicap

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Folkeregister-og-CPR/Det-Centrale-Personregister-CPR

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Nyt-sundhedskort

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/Valg-af-laege

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Fornyelse-og-aendring-af-koerekort

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Knallertbevis

 

Profilbillede

Dato for opdatering

Jesper Overgaard

Hej

Hvornår mener I, at alle siderne er opdateret? Torsdag eller den 10. januar? :-)

Mvh

Jesper Overgaard

Kære Jesper

Mange tak for din årvågenhed. Det er fredag den 10. januar.

Jeg har rettet det i den originale nyhed.

Med venlig hilsen

Lene Hansen

Redaktionen for borger.dk