Loading…
Tilbage

Udskiftning af Signeringcertifikat i NemLog-in TEST d. 29.11.2019


Testcertifikatet i Signeringstjenesten skal udskiftes, da det udløber den 2. december 2019.

Udskiftningen skal kun foretages, hvis man som it-systemudbyder har et it-system, der benytter digital signering (Signeringstjenesten).
Udskiftningen påvirker derfor ikke it-systemer der udelukkende benytter login (WebSSO)

Hvornår sker udskiftningen?
Skiftet er planlagt til at finde sted fredag d. 29. november 2019 kl. 12.00.

Hvad betyder det for jeres løsning?
Når vi i NemLog-in skifter testcertifikatet, skal I samtidigt skifte til det, da det ellers ikke vil være muligt for jer at benytte signeringstjenesten. I kan læse mere her https://test-nemlog-in.dk/Testportal/dokumenter/Signature%20Validation%20Certificates.pdf

Hvor finder jeg det nye certifikat til signeringstjenesten?
Det nye certifikat kan hentes via NemLog-in testportalen https://test-nemlog-in.dk/Testportal/certifikater/SSTestSigning.zip 

Eventuelle spørgsmål kan sendes til NemLog-in support på nemlogin@digst.dk

Med venlig hilsen 
NemLog-in support