Loading…
Tilbage

DAWA release – mange flere BBR data


25-11-2019 09:17:06

Hovednyhederne i denne DAWA release er BBR API’et tilbyder nu mange flere BBR data, BETA udgave af nyt BBR API baseret på grunddatamodellen og Vejnavnpostnummerrelations API .

BBR API’et tilbyder nu mange flere BBR data

Denne DAWA release udstiller langt flere BBR data end tidligere. Det skyldes, at Udviklings- og Forenklingsstyrelsen efter et større forvaltningsmæssigt afklaringsarbejde har gjort ikke fortrolige BBR-data (hvilket er langt de fleste) tilgængelige. I praksis på samme måde som adressedata. Resultatet af dette arbejde har muliggjort, at vi kan opfylde et af de mest efterspurgte ønsker til DAWA siden idriftsættelsen: At få knyttet flere BBR data til adressen.

Indtil i dag udstillede DAWA’s BBR API’et hovedsagligt kun BBR data i form af ressourcernes id samt identer til relaterede ressourcer. Det var tilstrækkeligt til at danne relationer mellem adresser og BBR ressourcerne, men ikke så meget mere. I dag tilbyder DAWA’s BBR API alle ikke-fortrolige BBR data fra de såkaldte ’tilbagekonverterede data’. Det betyder f.eks., at BBR bygningers og enheders anvendelseskoder nu er til rådighed i BBR API’et.  Du kan finde dokumentationen af DAWA’s BBR API på http://dawa.aws.dk/dok/api#bbr  og forskellige brugsscenarier på  http://dawa.aws.dk/dok/bbr

Hvis du skal bruge BBR data her og nu, kan du anvende DAWA’s BBR API. Hvis dine planer er mere fremtidige, anbefaler vi dig at se på det ny BBR API, der er baseret på BBR’s grunddatamodel. Denne release rummer en BETA udgave af API’et.

BETA udgave af nyt BBR API baseret på grunddatamodellen

DAWA tilbyder en BETA udgave af et ny BBR API, der er baseret på grunddatamodellen. Du får nu muligheden for at afprøve API’et og give feedback på det inden det releases. Det ny BBR API releases så snart datakvaliteten af de bagvedliggende BBR data er godkendt.

Det ny BBR API udstiller følgende ressourcer: bygninger, enheder, tekniske anlæg, ejendomsrelationer, etager, opgange, grunde, grundjordstykker, bygninger på fremmedgrund, enhedejerlejlighed, fordelingaf fordelingsarealer samt fordelingsarealer.

Alle ovenstående ressourcer tilbyder et søge og et opslags API.  Du kan finde dokumentationen på https://dawa.aws.dk/dok/api#bbr-beta.

Hvis du behov for en lokal, opdateret kopi af BBR data, kan du anvende replikerings API’et. Dokumentationen finde du på https://dawa.aws.dk/dok/api/replikering

Hvis du ikke selv ønsker at anvende replikerings API’et til at implementere en replikeringsløsning, kan du  anvende replikeringsklienten til på en let måde at etablere og opdatere en lokal kopi af BBR data. Se hvordan på https://dawa.aws.dk/dok/guide/replikeringsklient

Hvordan anvender man så DAWA’s ny BBR API sammen med adresser?

Nedenfor gennemgås to typiske brugsscenarier:

Find information om en BBR enhed via adressen

Der ønskes information om BBR enheden som udpeges af Teglbrændervej 1, st. th, 2400 København NV

Først fremskaffes adressens id:

https://dawa.aws.dk/adresser?q=Teglbrændervej 1, st. th, 2400 København NV

Enheden hentes vha. adressens id:

https://dawa.aws.dk/bbr/enheder?adresse_id=0a3f50a1-1c28-32b8-e044-0003ba298018 

Her får du en lang række oplysninger om enheden. Feltet enh020EnhedensAnvendelse oplyser f.eks. om at den aktuelle enhed er en bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus.

Hvis du gerne vil vide om enheden er en ejerlejlighed anvender du ressourcen enhedejerlejlighed vha. enhedens id:

https://dawa.aws.dk/bbr/enhedejerlejlighed?enhed_id=ca067eac-7471-494f-8a23-ebb4d8a91570

Hvis der eksisterer en enhedejerlejlighed med pågældende enheds id er enheden en ejerlejlighed.

Ejerlejlighedens ejendomsoplysninger kan hentes vha. ressourcen ejendomsrelation. Enhedejerlejlighed indeholder en reference til ejendomsrelation:

https://dawa.aws.dk/bbr/ejendomsrelationer/6c3bf619-ae4b-44d8-b64c-5c926b511637

Som bl.a. oplyser om at BFE nummeret er 394554 og ESR ejendomsnummer er 611533.

Hvis du vil lave samme navigation på en let mere læsevenlig måde, så prøv demo app'en:

https://info.aws.dk/adresser?q=Teglbrændervej 1, st. th, 2400 København NV

Find en information om en BBR bygning via adgangsadressen

Der ønskes information om BBR bygningen som udpeges af Teglbrændervej 1, 2400 København NV

Først findes adgangsadressens id. Det kan f.eks. gøres med følgende request:

http://dawa.aws.dk/adgangsadresser?q=Teglbrændervej 1, 2400 København NV 

Herefter findes opgangen med pågældende adgangsadresse

http://dawa.aws.dk/bbr/opgange?husnummer_id=0a3f507b-0c5e-32b8-e044-0003ba298018 

I opgangens data finder du under feltet bygning en reference til bygningen: 

http://dawa.aws.dk/bbr/bygninger/73cd98b0-ddb4-406c-8337-3c1b4ae420cd

 Der returneres en lang række data om bygningen

Herunder at bygningen er en Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.

Hvis du vil undersøge om bygningen ligger på fremmed grund anvender du:

https://dawa.aws.dk/bbr/bygningpaafremmedgrund?bygning_id=73cd98b0-ddb4-406c-8337-3c1b4ae420cd

Da der ikke returneres nogen bygningpåfremmegrund er bygningen ikke på fremmed grund og den ejendomsoplysninger findes som samlet fast ejendom. Disse ejendomsoplysninger finde via BBR grund:

http://dawa.aws.dk/bbr/grunde/6ce62443-ec0d-488c-8f19-00f5f63191d7

Hvor referencen til ejendomsoplysninger findes under feltet bestemtFastEjendom: 

https://dawa.aws.dk/bbr/ejendomsrelationer/65df87de-95b8-4882-898f-ee5e5f529d06

Her finder du bl.a. BFE nummeret 6023528 og ESR ejendomsnummeret 563790.

Hvis du vil lave samme navigation på en let mere læsevenlig måde, så prøv demo app'en:

http://info.aws.dk/adgangsadresser?q=Teglbrændervej 1, 2400 København NV

Vejnavnpostnummerrelations API

Vejnavnpostnummerrelationen indeholder de kombinationer af vejnavne og postnumre, som kan anvendes til en adresse. Vejnavnpostnummerrelationen opdeler navngiven vej efter postnumre, hvor geometrien er den del af den navngivne vej, som ligger inden for det aktuelle postnummers grænse.

Holbækmotorvejen opdeles f.eks. i 10 vejnavnpostnummerrelationer, som du kan se på:

http://info.aws.dk/vejnavnpostnummerrelationer?vejnavn=Holbækmotorvejen

Hvis du blot vil have fat i data, anvender du selvfølgelig:

http://dawa.aws.dk/vejnavnpostnummerrelationer?vejnavn=Holbækmotorvejen

Vejnavnpostnummerrelations API’et består er opdelt i følgende tre dele: Søge, opslags og autocomplete API’erne. De er dokumenteret på https://dawa.aws.dk/dok/api/vejnavnpostnummerrelation

Et eksempel på anvendelse af vejnavnpostnummerrelations autocomplete API kan du prøve på https://find.aws.dk. Vælg i dropdown menuen i øverste, højre hjørne ’Vej i postnummer’.

I forbindelse med udviklingen af vejnavnpostnummerrelations API'et har vi tilføjet mulighed for at fremsøge navngivne veje efter postnummer:

http://dawa.aws.dk/navngivneveje?postnr=2400

Læs dokumentationen på http://dawa.aws.dk/dok/api/navngivenvej#s%C3%B8gning

Profilbillede

Mulighed for at angive vejkode i vejnavnpostnummerrelationer

Rasmus Klog

Hej 

Det ville være rart både at kunne se vejkoden i svaret og også at kunne angive vejkoden ved søgning.

 

Kan det lade sig gøre?

VH Rasmus Klog, Vejle Kommune

Hej Rasmus,

Det er p.t. ikke muligt. Visning og filtrering på vejkode er kun understøttet på vejstykke-API'et.

Vi vil se på understøttelse af dette i et fremtidigt release, men det bliver formentlig først i starten af næste år det vil blive implementeret.