Loading…
Tilbage

Rig Internet Applikation – projektet


22-03-2010 13:58:05

Offentlige data i spil – initiativet (ODIS) har fokus på at vise det nyttige i, at offentlige data også anvendes i andre sammenhænge end de oprindeligt var tiltænkt. I initiativet har vi bla. beskæftiget os med hvilke datakilder myndighederne ligger inde med, samt hvordan de vil kunne benyttes på nye måder. Nu vil vi også sætte fokus på at gøre det lettere at frembringe applikationer, som anvende offentlige data på en ikke leverandørafhængig måde. Derfor har vi iværksat projektet: Rig Internet Applikation. Et lidt mærkeligt navn, som egentligt bare dækker over, at anvende webbets standarder til udvikling af applikationer.

Formål

Projektet har følgende formål:

  • Beskrive mulighederne ved at anvende Rige Internet Applikationer (RIA) i forbindelse med udnyttelse af offentlige data.
  • Med kørende eksempler vise fordelen ved anvendelser af RIA i forbindelse med udnyttelse af offentlige data.
  • Sænke barrieren for udvikling af RIA, som anvender offentlige data.
  • Vise med eksempler hvorledes RIA med fordel kan opbygges.
  • Vise at RIA også med fordel kan anvendes til udvikling af applikationer til mobiltelefoner (smartphones)
  • Skitsere hvilke nye muligheder som introduceres med HTML 5.

Målgruppe

Målgruppen er myndigheder, virksomheder og borgere.

Mål

Projektets mål er vha. nedenstående leverancer at gøre det lettere at frembringe RIA, der baserer sig på offentlige data (bl.a. lave mashups) på en måde, som er i overensstemmelse med webbets arkitektur.

Leverancer

  1. En publikation, som dels beskriver mulighederne ved anvendelse af RIA ; dels giver retningslinjer for hvorledes en RIA, som anvender REST baserede datakilder, opbygges. Retningslinjerne er baseret på kørende eksempler.
  2. Kørende eksempler på RIA, som anvender offentlige data.
  3. Eventuelt en workshop som giver en introduktion og overblik over leverancerne

Projektet er startet og kan følges på http://oiorest.dk/riginternetapplikation, som udstiller projektets leverancer og bliver opdateret i takt med, at de bliver frembragt.

Beskrivelsen af projektets leverancer er endnu ikke støbt i beton, så hvis du gerne vil have indflydelse, vil vi meget gerne have din mening, kommentarer og ideer om/til projektet. Skriv dem som indlæg nedenfor.