Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


28-08-2019 10:30:14

Udstilling af landsdele

Denne release tilføjer en ny ressource til DAWA: NUTS Landsdele. NUTS er en administrativ inddeling, som anvendes til statistik. Danmarks NUTS hierarki består af flere inddelinger: Regioner (NUTS 2), landsdele (NUTS 3), kommuner (LAU 1) og sogne (LAU 2). DAWA udstiller allerede regioner, kommuner og sogne, så udstillingen af landsdele fuldender det danske NUTS hierarki i DAWA.

Du kan se NUTS landsdele i Danmark på http://info.aws.dk/landsdele

DAWA udstiller også andre typer landsdele. Indenfor valgtemaet udstilles valglandsdele, som bl.a. anvendes ved fordeling af tillægsmandater. Stednavne API'et udstiller også landsdele. Valglandsdele og landsdelene fra stednavne er forskellig fra NUTS landsdelene.

NUTS landsdelene udstilles som et API på linje med de andre DAGI inddelinger. Du kan læse mere om Landsdels API’et i dokumentationen

Adgangsadresserne er nu forsynet med oplysning om, hvilken landsdel de er beliggende i. Du har endvidere mulighed for at bruge landsdel som søgeparameter til fremsøgning af adresser. Det kan du læse mere om i dokumentationen

Ny autocomplete funktionalitet i søge API’erne

DAWA’s søge API'er er i denne release forsynet med autocomplete funktionalitet. Fordelen ved dette er, at du i autocomplete kan anvende søge API'ernes mange query parametre, som f.eks. hvilket format og struktur svaret skal returneres i.

Du aktiverer autocomplete funktionaliteten i opslags API’et ved at anvende query-parameteren autocomplete. Hvis du f.eks. vil lave en autocomplete løsning på stednavne anvender du:

https://dawa.aws.dk/stednavne2?autocomplete&q=hjelm

Opslags API’erne returnerer som default svaret i format=json og struktur=mini. Hvis du ønsker det, kan du vælge andre kombinationer:

https://dawa.aws.dk/stednavne2?autocomplete&q=hjelm&format=geojson

https://dawa.aws.dk/stednavne2?autocomplete&q=hjelm&format=geojson&struktur=nestet

og sågar format=csv

https://dawa.aws.dk/stednavne2?autocomplete&q=hjelm&format=csv

GeoJSON formatet vil være oplagt at bruge i en løsning, hvor man ønsker at præsentere autocompletens alternativer på et kort. Hvis du f.eks. ønsker at lave en løsning til at fremsøge jordstykker med autocomplete og løbende ønsker at præsentere de mulige jordstykkernes placering og form på et kort, kan du med fordel anvende den nye autocomplete funktionalitet:

https://dawa.aws.dk/jordstykker?autocomplete&q=3ef&format=geojson

Du kan læse mere om autocomplete funktionalitet under dokumentationen af de enkeltes ressourcers søge API.

Du kan prøve de forskellige ressourcers nye autocomplete på https://find.aws.dk. Bortset fra adresse og adgangsadresse er autocomplete indtastningerne alle baseret på den nye autocomplete funktionalitet i ressourcernes søge API.

Autocomplete ressourcen understøtter autocomplete indenfor en given geometri

Autocomplete ressourcen giver nu mulighed for at autocomplete adresser indenfor en polygons eller cirkels grænser.

Det kan f.eks. anvendes til autocomplete adresser indenfor det kortudsnit, der vises på en skærm. Det sker ved at anvende polygon parameteren:
https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=ve&polygon=[[[12.49710054,55.69016217],[12.49710054,55.72845169],[12.54778975,55.72845169],[12.54778975,55.69016217],[12.49710054,55.69016217]]]

Hvis du f.eks. gerne vil kunne autocomplete på adresser i en 500 metres afstand til Rådhuspladsen 1, 1550 København V kan du anvende cirkel parameteren:

https://dawa.aws.dk/autocomplete?q=ve&cirkel=12.56957768,55.6756275,500

Læs mere i dokumentationen

Forbedring af jordstykkernes ESR ejendomsnumres kvalitet

Jordstykkerne i DAWA er forsynet med ESR ejendomnumre. For at forbedre kvaliteten bliver de fremover hentet fra BBR. 

Valider query parametre

Når du anvender DAWA, skal du - for at beskrive hvilke data du ønsker - kunne opbygge en korrekt URL, som udtrykker de ønskede data. Der kan indsnige sig en fejl, som gør, at du ikke modtager de ønskede data. Hvis du f.eks. ønsker alle adresser på Rentemestervej i postnummer 2400, kan du skrive

http://dawa.aws.dk/adresser?vej=Rentemestervej&postnr=2400

Det ser fint ud, men er ikke korrekt, da ressourcen adresser ikke rummer query parametren vej. I stedet for adresser på Rentemestervej i 2400 København NV, returneres alle adresser i postnummer 2400.

Til at undersøge om du har anvendte korrekte query parametre, kan du nu foretage en kontrol ved at anvende query parameteren valider:

http://dawa.aws.dk/adresser?vej=Rentemestervej&postnr=2400&valider

Resultatet er en fejlmeddelse, som siger, at vej parameteren er ukendt. Ved opslag i dokumentationen finder du ud af, at den korrekte parameter er vejnavn:

http://dawa.aws.dk/adresser?vejnavn=Rentemestervej&postnr=2400&valider

Du er nok lige på nippet til at spørge: Hvorfor kontrollerer DAWA ikke altid query parametrene? Svaret er, at det er problematisk, da nogle udviklingsframework forsyner alle deres API kald med egne interne query parametre som f.eks. sessionid. Det gælder også kaldene til DAWA. Disse interne query parametre er ukendte for DAWA, der derfor returnerer en fejlmeddelse. Med den effekt at alle udviklingsframeworkets kald til DAWA fejler. Og det er ikke hensigtsmæssigt.