Loading…
Tilbage

Lukkevindue i NemLog-in/Administration mandag d. 17.06.2019


Der er lukkevindue i NemLog-in/Administration mandag d. 17.06.2019 kl. 23:00 - 04:00.

Har man som it-systemudbyder fx planlagt certifikatskifte i dette tidsrum, så skal det lægges klar inden lukkevinduet. Det er kun selve grænsefladen i Administrationsmodulet der lukkes ned for, hvilket betyder at alle bagvedliggende services kører som normalt, herunder også planlagt provisionering af metadata.

Med venlig hilsen
NemLog-in support