Loading…
Tilbage

Dialogmøder om standardiseringen af sags- og dokumentområdet


15-03-2010 15:45:33

OIO-udvalget for sag og dokument – med sekretariat i ITST - fik i december 2009 godkendt 5  interfacestandarder på sag og dokumentområdet: http://digitaliser.dk/resource/444163.

Standarderne dækker områderne sag, dokument, arkiv, klassifikation og organisation. Hver af standarderne fastlægger et antal operationer, der er knyttet til disse interfaces, som fx opret sag, søg dokument mv. Den tilknyttede OIOXML til disse operationer er også færdig og kan findes i OIO-udvalgets gruppe.

Derfor vil sekretariatet nu meget gerne i dialog med leverandører af ESDH- og fagsystemer med henblik på at disse implementerer standarderne. Er dit firma potentielt interessent på sags- og dokumentområdet, hører vi gerne fra dig med henblik på et dialogmøde, hvor vi kan diskutere fordelene ved at implementere standarderne og de barrierer, der eventuelt kan være.

Dialogmøderne vil først og fremmest foregå i løbet af april og maj 2010.

Interesserede kan henvende sig til Palle Aagaard paa@itst.dk eller på telefon 3337 9267.