Loading…
Tilbage

OIOREST nyhedsbrev: Hvor går grænsen?


09-03-2010 09:50:37

Borger Finn var ikke den store tilhænger af mobiltelefoner – de var jo nærmest lidt forstyrrende. Han havde dog på det seneste ændret mening. Det var sket efter, at det var blevet muligt at få en mobil, der var forsynet med en god internetforbindelse, en tidssvarende browser, en rimelig skærm samt proppet med interessant isenkræm, som f.eks. en GPS. Han vidste godt, at han ikke var den eneste, der var begejstret for denne kombination: “Globally, unit sales of smartphones are now running just about equal with laptops, and by 2012, smartphone sales are expected to eclipse the entire personal computer market.” (The New York Times). Og det var ikke kun salget af smartpones, der var eksploderet. Det var også brugen af mobil adgang til internettet: “… with mobile web adoption proceeding at a rate that is eight times faster than the equivalent point ten years ago for the desktop, with more than half of the new Internet connections coming from mobile devices -- it's clear that we're experiencing a fundamental shift in how we access information.” (Eric Schmidt, Google CEO). Og et enkelt konkret eksempel: ”Twitter Sees 347% Growth in Mobile Browser Access”. Mere skulle der ikke til før Borger Finn havde set lyset. Med et så eksplosivt voksende marked skulle hans næste forsøg på at lave en killer web applikation primært være rettet mod mobilbrugere. Han skulle i hvert fald basere sine web site på teknologier, som var mobiltelefonvenlige, så han ikke afskar den hob af eksisterende og kommende mobile web brugere fra at anvende hans web sites.

Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) udstiller Danmarks administrative geografiske inddelinger (DAGI) på deres hjemmeside. DAGI data indeholder de geografiske inddelinger for regioner, kommuner, sogne, retskredse, politikredse, postdistrikter, opstillingskredse samt afstemningsområder. Disse veldokumenterede data udstiller KMS gratis til både kommercielle og ikke-kommercielle brug - der skal blot gøres opmærksomhed på ophavsretten. DAGI data udstilles i tre målestoksforhold: 1:2.000.000, 1:500.000 og 1:10.000, samt i tre formater: Shape, MapInfo og Geomedia . Ni forskellige udgaver af samme datasæt. Imponerende. Detaljeringsgraden af daterne i målestoksforholdet 1:10.000 kan ses nedenfor: DAGI grænse overlejret satellitkort fra Google map.

DAGI detaljer

KMS skriver at data i målestoksforhold 1:10.000 har en nøjagtighed på +/- 1 meter. Det betyder, at man vha. en GPS og disse data med meget stor nøjagtighed kan afgøre hvilke administrative enheder man befinder sig i. Fascinerende. Borger Finn mente, at der burde være muligheder for at lave en interessant service til dem, som ligesom ham selv, var fascineret af mobiler med internetforbindelse, gps, kort samt også lidt for det offentlige. Hans ide var, at man ud fra ens lokation skulle vise hvilke administrative inddelinger man befandt sig i, samt give mulighed for at vise hvilke administrative grænser man var omsluttet af. Mobiltelefonens GPS skulle give lokationen, DAGI data skulle give svaret på hvilke administrative inddelinger man var i, samt give mulighed for at vise dem på Google maps.

Første skridt i udviklingen var nem: Lav en mobil web applikation vha. de sædvanlige værktøjer html, css, JavaScript samt den nye dreng i klassen: HTML 5’s geolocatio api.

Hvis du har en nyere mobil med GPS med en browser, som understøtter HTML 5’s geolocation API kan du i din mobil browser bruge bruge linket http://oiorest.dk/hvorgårgrænsen/m eller alternativt bruge følgende QR code

QR code

Og du får såvist følgende i din browser:

Mobil startbillede

Browseren beder om tilladelse til at hente lokationen. Det får den.

Næste skridt i applikationsudviklingen er så ud fra lokationen fundet af GPS’en i mobilen, at finde hvilke administrative grænser, der omslutter denne lokationen. Her er der brug for en database, som kan indeholde geografiske data – nemlig DAGI dataerne, samt muligheden for at kunne forespørge på hvilke polygoner, som omslutter en given lokation . Databasen havde han etableret fra andre projekter, så nu manglede han bare at overføre DAGI dataerne til databasen. DAGI dataerne bliver udstillet i formaterne Shape, MapInfo og Geomedia. Garanteret velegnetfor specialister indenfor kortverdenen, men ikke særligt tilgængelig for Borger Finn. Han fandt heldigvis noget software, som kunne overføre Shapefilerne til en database. Det gik ganske smertefrit. Vupti, så havde han alle de dejlige data i databasen og var klar til at lave services, som kunne afgøre hvilke geografiske grænser en given lokation ligger indenfor mm. Kode, kode, kode. Så var den service færdig. Klar til brug. Fat i mobilens lokationskoordinater. Proppe dem ned i servicen og vente på at de aktuelle administrative inddelinger blev returneret. Desværre fandt servicen ikke nogen administrative inddelinger. Han granskede koden – den så god nok ud. Pludselig fik han øje på at lokationskoordinaterne fra mobilen og de koordinater, som DAGI’s polygonerne anvendte, så meget forskellige ud. Efter lang tids granskning fandt han ud af at et koordinatsæt ikke bare er et koordinatsæt. Der fandtes rigtig mange forskellige koordinatsæt. Han fik en meget dyb erkendelse af, hvor lidt han vidste om geografiske koordinatsystemer. Han var dog sikker på at DAGI og mobiltelefonens GPS brugte to forskellige koordinatsystemer. DAGI koordinaterne anvendte koordinatsystemet etrs89 og mobiltelefonene koordinatsættet wgs84. Under denne granskning al dette frustrerende materiale var han mere eller mindre tilfældigt kommet ind på en af KMS’s hjemmesider, som tilbød software til kooordinattransformation. Herligt. Det var lige hvad Borger Finn havde brug for. Han gik straks i gang med at afprøve softwaren, men der gik ikke lang tid før at han fik bekræftet sin erkendelse fra tidligere, at jo mere han satte sig ind i materialet; jo mere fandt han ud, hvor meget viden han manglede på området. I desperation kontaktede han KMS, hvor han fik at vide, at de havde mange andre koordinattransformationer, men ikke lige den mellem etrs89 og wgs84. Ærgerligt, for det var lige præcis den transformation, som skulle til for at få data i spil på Google Maps. Så var det ud på nettet igen. Efter et stykke tid fandt han noget C++ kode, som han kunne anvende. Herefter i gang med at omlægge DAGI database fra etrs89 til wgs84. Han kunne nu komme i gang med at teste sin lille applikation. Som det kan ses nedenfor kunne Borger Finn nu finde ud af hvilke Administrative inddelinger han befandt sig i.

Administrative inddelinger

Som en lille krølle på halen ville han give mulighed for at vise hver enkel administrativ grænse han var omsluttet af på Google Maps. Ved at vælge ”Sogn: 7041 Kastels”, bliver det aktuelle sogn vist på Google Maps, som det kan ses nedenfor.

Kastels sogn

Også skulle der selvfølgelig zoomes:

Zoom på Kastels sogn

Borger Finn var rimeligt imponeret over præcisionen.

Nu hvor der var fod på DAGI data var der ingen grund til at desktop brugere ikke skulle tilbydes en tilsvarende service. Brugeren klikker på den lokation på Danmarkskortet, som han ønsker at kende de administrative inddelinger for. De bliver så listet i højre side. Herefter kan brugeren så markere de administrative inddelinger, som ønskes vist på kortet. Det kan prøves det på http://oiorest.dk/hvorgårgrænsen:

Desktop versionen

Borger Finn værdsatte i høj grad KMS’ initiativ med at udstille geografiske data i så fin kvalitet og i så mange udgaver. Han mente dog, at som ikke-specialist skulle man gå en rimelig lang vej for at få dem i spil: Først konvertere dem fra de binære filer til noget mere brugbart på webbet. Derefter etablere de services der kunne afgøre hvilke administrative inddelinger en given lokation hørte til. herefter transformere koordinaterne til et system som kunne bruges af de gængse korttjenester, som Google Maps og Bing Maps. Det skal i den forbindelse nævnes, at der findes en korttjeneste, som kan håndtere etrs89 koordinater. Nemlig Vis stedet. Tjenesten er desværre ikke tilgængelig som gratis tjeneste overfor borgere og virksomheder. Det skal yderligere nævnes, at Søren Johannessen har været så venlig at konvertere DAGI data til KML, som han udstiller på sit web site.

Borger Finn kunne kun bifalde at myndighederne udstiller deres data, og han syntes, at det var et fantastisk skridt i den rigtige retning, at KMS udstiller DAGI data i så god kvalitet. Hvis nu KMS spurgte ham, om han kunne ønske sig mere, ville han svare, at han godt tænke sig, at der udover udstillingen af DAGI data også blev udstillet den tilknyttede funktionalitet. Det kunne f.eks. være services til at returnere data i mere web venlige formater, til koordinattransformationer og til at afgøre hvilke administrative inddelinger en given lokation ligger indenfor. Det ville lette brugen af KMS data for mange. Borger Finn ville nødig være for krævende overfor KMS, som er en af de eneste myndigheder som udstiller så fine data gratis, men på sigt eller som en vision kunne han godt tænke sig, at KMS data blev tæt knyttet deres tilhørende funktionalitet og udstillet som en service via et REST API.

Finn Jordal /@finnjordal

Profilbillede

Afstemningsområder

Niels Erik Kaaber Rasmussen

Thumbs up til borger Finn!

Hvis nu KMS spurgte mig, om jeg kunne ønske sig mere, ville jeg svare, at jeg godt tænke mig, at datasætte med afstemningsområder bliver opdateret, som det er nu er det kun af historisk interesse og ikke særligt anvendeligt...

Profilbillede

Koordinatsystemer, geoider, projektioner m.v.

Kristian Poulsen

Jeg kan ikke lade være med at blive imponeret over Borger Finn's ihærdighed og evne til at få skruet nogle finurlige applikationer sammen.

Borger Finn har selv fundet ud af at koordinater ikke bare er koordinater. Som i mange andre akademiske kredse, så gør man indenfor Geodata nogle gange tingene mere besværlige end de behøver at være ... ellers kan man jo ikke komme og sige at man er klogere end andre :-)

Problemet med koordinaterne i dette tilfælde skyldes ikke forskellen mellem ETRS89 og WGS84, da de i praksis er identiske (forklaring kommer nedenfor).
Problemet opstår når google benytter længe- breddegrader (kugleflade) af hensyn til deres globale aktiver, mens DAGI data er i UTM koordinater (plan flade) af hensyn til danske interessenter der gerne vil have data i et målbart ortogonalt koordinatsystem.

Både WGS84 og ETRS89 er datums der definerer en elipsoide der tilnærmet passer med jordens overflade. WGS84 er det globale system som GPS satelitternes koordinater er baseret på. ETRS89 er derimod realiseringen af WGS84 pr 1. januar 1989 i forhold til den europæiske kontinentalplade.
Da denne plade ikke har bevæget sig nævneværdigt de sidste 11 år, så kan man indtil videre betragte de 2 datums som identiske (medmindre man er en meget nørdet akademisk geodæt)
Det er imidlertid klart, at der på et tidspunkt må komme en ny ETRSYY (i år 20YY) når forskellen mellem WGS84 og ETRS89 bliver for stor.