Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


03-05-2019 13:03:32

Ny version af autocomplete komponenten

Vi har lavet en ny forbedret udgave af autocomplete komponenten, som du kan finde på https://www.npmjs.com/package/dawa-autocomplete2. Den nye version er uden afhængigheder, så du skal blot anvende javascript og css filen. Javascript filen kan tilgås på vort nye CDN på https://cdn.aws.dk/assets/dawa-autocomplete2/1.0.0/dawa-autocomplete2.min.js. Javascript filerne versioneres, så du er sikker på at tilgå den fil, du har udviklet din applikation med.

Udvidelse af replikerings API’et

Replikerings API’et er udvidet med en række nye entiteter: DAGI temaer, ejerlav, vejmidter, steder og stednavne. Entiteter rummer geometrier af varierende størrelse. Små geometrier er indeholdt i entiteten. Store geometrier refereres fra entiteten via et link til den store geometris placering.

Replikeringsklienten er blevet opdateret, så den kan håndtere de nye entiteter med deres geometrier. Du kan finde replikeringsklienten på https://www.npmjs.com/package/@dawadk/replication-client

Rettelse af fejl i vejstykkers oprettelsestidspunkt

Vejstykkernes oprettelsestidspunkt var beregnet forkert. Det er nu rettet. Hvis du har etableret en lokal kopi af vejstykkedata, kan du rette fejlen ved at hente et nyt udtræk.

Andre fejlrettelser

Fejl i polygon parameter.

Fejl i adressesøgning med vejnavn.