Loading…
Tilbage

VIGTIGT: NemLog-in flyttes til ny driftsplatform


Den 25. marts 2019 vil NemLog-in flytte til en ny driftsplatform.

Idriftsættelsen
For at sikre muligheden for evt. roll-back uden tab af data, vil nogle brugergrænseflader i NemLog-in blive midlertidigt blændet af under idriftsættelsen, mens log-in, signering, STS og web services ikke påvirkes.

Idriftsættelsen sker i 3 trin:

0. Forberedelse – d. 24. marts kl. 22:00 – 25. marts kl. 06:00:
Her sættes en række komponenter i det nuværende NemLog-in i read-only, så data ikke kan opdateres, mens data kopieres til den nye driftsplatform.
- Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige.
- Brugergrænseflader er blændet af i Brugeradministration, Digital Fuldmagt, Tilslutning og Administration.
>>> GEMMEMFØRT <<<

1. Trin 1 – d. 25-26. marts:
DNS skiftes d. 25. marts kl. 06:00 fra det nuværende NemLog-in til den nye driftsplatform. Brugerne skifter over løbende, når DNS opdateres automatisk hos brugerne.
- Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige.
- Brugergrænseflader er blændet af i Brugeradministration, Digital Fuldmagt, Tilslutning og Administration.
>>> GENNEMFØRT <<<

2. Trin 2 – 27. marts:
Der åbnes op for opdateringer af brugerrettigheder og fuldmagt.
- Log-in, signering, STS og web services er tilgængelige.
- Brugeradministration og Digital Fuldmagt er igen tilgængelige
- Brugergrænseflader er fortsat blændet af i Tilslutning og Administration.
>>> GENNEMFØRT <<<

3. Trin 3 – 28. marts:
Alle NemLog-in komponenter er skiftet til den nye platform.
- Alle funktioner er tilgængelige. Idriftsættelsen er gennemført.
>>> GENNEMFØRT <<<


Hvad skal tjenesteudbydere gøre?

Tjenesteudbydere skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget ifm. Idriftsættelsen til den nye driftsplatform. Det er dermed ikke nødvendigt at opdatere certifikater eller IdP metadata fra NemLog-in, da de eksisterende videreføres.

NemLog-in platformen får nye IP-adresser, men dette forventes kun at berøre de få tjenesteudbydere, der kalder web services hos NemLog-in, og som samtidig har opsat IP-filtre for udgående kommunikation i deres firewall. Det kan dreje sig om web services til fuldmagtskomponenten og STS.
Kommunikation med øvrige dele af NemLog-in løsningen, herunder log-in og signering, forventes ikke at blive berørt af de ændrede IP-adresser.

Hvis du som tjenesteudbyder har brug for at kende de nye IP-adresser, bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk for at få flere oplysninger.

Sådan påvirkes komponenterne i NemLog-in

• Log-in (WebSSo)
Log-in vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

• Signeringstjenesten
Signeringstjenesten vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

• Secure Token Service (STS)
STS vil være tilgængelig under hele idriftsættelsesperioden.

• Brugeradministrationen (FBRS) - Lukket fra d. 24-26. marts
Under idriftsættelsen vil Brugeradministration være blændet af fra d. 24-26. marts. Det betyder, at det ikke vil være muligt tilføje, slette eller ændre brugerrettigheder i FBRS. Allerede tildelte rettigheder og erhvervsfuldmagter vil derimod kunne benyttes under hele idriftsættelsesperioden.

• Digital fuldmagt - Lukket fra d. 24-26. marts
Under idriftsættelsen vil fuldmagtsløsningen være blændet af fra d. 24-26. marts. Det betyder, at borgere ikke har mulighed for give og anmode om fuldmagter i lukkevinduet. Allerede afgivne fuldmagter vil derimod kunne benyttes under hele idriftsættelsesperioden

• Administrationen (CSS) - Lukket fra d. 24-27. marts
Under idriftsættelsen vil NemLog-in Administration (CSS) være utilgængeligt fra d. 24-27. marts. Det betyder, at it-systemudbydere ikke har mulighed for at ændre i opsætningen af deres it-systemer, herunder udskifte certifikater.

• Tilslutning (CSS) - Lukket fra d. 24-27. marts
Under idriftsættelsen vil NemLog-in Tilslutning (CSS) være blændet af fra d. 24-27. marts. Det betyder, at nye it-systemudbydere, it-leverandører og virksomheder ikke kan oprette deres organisation i NemLog-in.

Support
Vi vil løbende melde ud, hvis ovenstående plan for idriftsættelse ændrer sig undervejs. 
Har du spørgsmål til idriftsættelsen eller brug for support bedes du rette henvendelse på mail til nemlogin@digst.dk

Med venlig hilsen
NemLog-in support

Profilbillede

Trin 3: Vi åbner for Administration og Tilslutning - GENNEMFØRT

Kaspar Høgdall Mølgaard

Vi har nu åbnet op for NemLog-in Administration og NemLog-in Tilslutning

Dermed er alle NemLog-in komponenter skiftet til den nye platform

Med venlig hilsen
NemLog-in support  

ændret af Kaspar Høgdall Mølgaard (27.03.2019)
Profilbillede

Trin 2: Vi åbner for Brugeradministration og Digital Fuldmagt - GENNEMFØRT

Kaspar Høgdall Mølgaard

Vi har nu åbnet op for NemLog-in Brugeradministration og Digital Fuldmagt

Følgende komponenter er fortsat blændet af:

Vi melder ud når vi åbner op for NemLog-in Administration og og NemLog-in Tilslutning. Forventeligt bliver det d. 27. marts

Med venlig hilsen
NemLog-in support  

ændret af Kaspar Høgdall Mølgaard (26.03.2019)
Profilbillede

Trin 1: DNS skift til ny driftsplatform - GENNEMFØRT

Kaspar Høgdall Mølgaard

DNS skiftet  fra det nuværende NemLog-in til den nye driftsplatform d. 25. marts kl. 06:00 er hermed gennemført.

Brugerne skifter over løbende, når DNS automatisk opdateres hos brugerne.

Følgende komponenter er fortsat blændet af:

Vi melder ud når vi åbner op for NemLog-in Brugeradministration og Digital Fuldmagt. Forventeligt bliver det d. 26. marts

Med venlig hilsen
NemLog-in support   

ændret af Kaspar Høgdall Mølgaard (25.03.2019)
Profilbillede

Trin 0: Forberedelse til at NemLog-in flyttes til ny driftsplatform - GENNEMFØRT

Kaspar Høgdall Mølgaard

Alle datamigreringsaktiviteter er afsluttet, der er gennemført smoke test på alle applikationer og verificeret at de kan tilgås fra internettet.

Trin 0 er hermed gennemført og vi forsætter til trin 1, hvor vi skifter DNS hvilket får alle brugerne over på den nye drfitsplatform.

Med venlig hilsen
NemLog-in support

 

Profilbillede

Trin 0: Forberedelse til at NemLog-in flyttes til ny driftsplatform

Kaspar Høgdall Mølgaard

Vi er nu i gang med trin 0 og har taget backup af alt data og blændet flg. komponenter:

Herefter skal data migreres over på den nye driftsplatform og testes at alt fungerer inden vi går videre til trin 1

Med venlig hilsen
NemLog-in support

ændret af Kaspar Høgdall Mølgaard (24.03.2019)