Loading…
Tilbage

Ny DAWA release


08-03-2019 10:51:48

Releasen indeholder følgende forbedringer af DAWA:

Adresser og adgangsadresser

Adresse og adgangsadresse API’erne er udvidet med en række nye søgeparametre:

Søgeparameteren medtagnedlagte gør det muligt at hente nedlagte adresser og adgangsadresser. Søgeparameteren er speciel anvendelig i brugsscenarier, hvor man lokalt lagrer adressens id for at anvende denne til opslag, når der er behov for den aktuelle adresses data. Hvis adressen siden nedlægges har adressen ikke kunne hentes vha. API’et, da det kun – indtil nu – udstiller foreløbige og gældende adresser. Med anvendelse af søgeparameteren medtagnedlagte kan de lokale id’er bruges til at få data om nedlagte og henlagte adresser.

Søgeparameteren navngivenvej_id giver mulighed for at fremsøge alle adresser/adgangsadresser på en given navngiven vej.

Søgeparameterne afstemningsområdenummer, storkredsnummer og valglandsdelsbogstav giver mulighed for at fremsøge adresser/adgangsadresser i de aktuelle valgkredse. Valget nærmer sig.

Adresser og adgangsadresse API’erne har endvidere fået nye data.

Adresser og adgangsadresser har et status felt, som indeholder statuskoderne fra før idriftsættelsen af DAR 1.0. Baggrunden for at beholde de gamle statuskoder er sikre at DAWA er bagud kompatibel. Det er har dog givet anledning til nogen forvirring, efter at DAR 1.0 introducerede nye statuskoder.  For at undgå denne forvirring har vi nu forsynes adresser og adgangsadresser med feltet darstatus, som rummer statuskoderne fra DAR 1.0.

Adresser og adgangsadresser er nu forsynet med ikræfttrædelses- og nedlæggelsestidspunkt, som beregnet ud fra hvornår adressen gøres gældende og nedlægges.

Adgangsadressens vejpunkt er forsynet med et ændringstidspunkt.

Læs mere på http://dawa.aws.dk/dok/api/adresse og http://dawa.aws.dk/dok/api/adgangsadresse

Jordstykker

Jordstykke API’et udvides med søgeparameteren featureid.

Læs mere på  http://dawa.aws.dk/dok/api/jordstykke#s%C3%B8gning

Postnumre

Postnumrene er forsynet dets unikke id i DAGI samt med ændringstidspunkter.

Læs mere på http://dawa.aws.dk/dok/api/postnummer#databeskrivelse

Kommuner

Kommuner er ud over regionskoden nu også forsynet med navnet på den region, kommunen er beliggende i.

Læs mere på http://dawa.aws.dk/dok/api/kommune#databeskrivelse

Autocomplete

Autocomplete er nu forsynes med parameteren gældende, som resulterer i at der udelukkende autocomplete's på gældende adresser og derved flitrere foreløbige adresser fra.

Læs mere på http://dawa.aws.dk/dok/api/autocomplete#autocomplete

Fejlrettelser

Fejl i replikering af zonetilknytninger er nu rettet. Du kan læse mere om fejlen på https://www.digitaliser.dk/forum/4434700 og https://www.digitaliser.dk/forum/4457564