Loading…
Tilbage

Nye Sags- og Dokumentstandarder godkendt


08-01-2010 10:17:41

OIO-Komiteen godkendte den 18. december 2009 en række nye Sags- og Dokumentstandarder, som nu er klar til brug.

OIO-Komiteen for Arkitektur og Standardisering har godkendt fem specifikationer af serviceinterfaces for:

  • Sag
  • Dokument
  • Arkivstruktur
  • Organisation
  • Klassifikation

samt specifikationen:

  • Generelle egenskaber for serviceinterfaces på sags- og dokumentområdet

Formålet med de nye Sags- og Dokumentstandarder er at understøtte et bedre samspil og en smidigere integration mellem fagsystemer og ESDH, og mellem forskellige ESDH-systemer. En standardiseret tilgang til data i ESDH og fagsystemer vil muliggøre automatisering af arbejdsgange internt i organisationer, samt af overdragelse af sager og dokumenter imellem organisationer og vil lette udviklingen af selvbetjeningsløsninger. Målet er endvidere at nedbringe omkostningerne til integrationer.

Standarderne er udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat under OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet, og en lang række myndigheder og leverandører har deltaget i den konkrete udformning af standarderne. Der har været stort fokus på at understøtte den praktiske anvendelighed af standarderne i forhold til eksisterende og fremtidige ESDH- og fagsystemer.

Gyldighedsområdet for standarderne:

ESDH-systemer:

Sags- og Dokumentstandarderne vil i en periode frem til 1. januar 2011 være gældende samtidig med de oprindelige FESD-standarder. Fra 1. januar 2011 forventes standarderne at indgå som åbne obligatoriske standarder, jf. regeringens aftale med de kommunale parter om at anvende åbne obligatoriske standarder for software i det offentlige.

Fagsystemer:

Sags- og Dokumentstandarderne er godkendt som ”anbefalede standarder” for såkaldte fagsystemer, der håndterer sager og dokumenter. Det bemærkes, at standarderne vedrørende Organisation og Klassifikation har et bredere anvendelsesområde end sags- og dokumentområdet.

Spørgsmål kan rettes til sagogdokument@itst.dk

Standarderne kan hentes via dette link: http://digitaliser.dk/resource/444163

Profilbillede

Tilgængelige dokumenter

Stella Steengaard

Hej

Håber meget, at der er fuld tilgængelighed i selve systemet og til blanketterne både for brugerne og dem, som administrerer sager, dokumenter o.lign. i den offentlige administration - så mennesker med funktionsnedsættelse på lige fod med andre kan bruge de elektroniske dokumenter og så mennesker med funktionsnedsættelse også kan ansættes i fx kommuner og der kan bruge de systemer, som er forudsætningen for at en ansættelse giver mening.

Mange hilsener
Stella