Loading…
Tilbage

DAWA’s demo apps - hvor.aws.dk


11-02-2019 09:30:26

Formålet med DAWA’s demo apps er at give dig inspiration til, hvad du kan anvende DAWA til. Hvor.aws.dk viser hvordan DAWA kan informere dig om det sted, du befinder dig. Start din mobiltelefons browser. Indtast hvor.aws.dk og du vil blive præsenteret for en side i stil med nedenstående, som præsenterer dig for den nærmeste adresse og vej, samt hvilket postnummer, sogn, kommune, matrikel, ejerlav du er i:

Hvis du skroller længere ned får du også information om hvilken region, retskreds, politikreds, afstemningsområde, opstillingskreds og storkreds du befinder dig i:

Og hvis du fortsætter med at skrolle får du også information om hvilken valglandsdel, by og bydel du befinder dig i

Hvis du gerne vil vide hvor nærmeste adresse ligger klikker/tapper du på adresselinket, som resulterer i at du præsenteres for et lille kortudsnit, hvor adressens beliggenhed og din placering er markeret:

Du kan for hver oplysning få præsenteret den tilknyttede geometri på et lille kort. F.eks. bydel:

Det var en lille gennemgang af demo app’en hvor.aws.dk. Hvordan er den så lavet?

Hvor du er, finder app’en ud af vha. Geolocation API’et, som returnerer din position i et sæt koordinater. Koordinaterne anvender du til kald af DAWA’s reverse geokodnings API’er, som returnerer oplysninger om det sted, du befinder dig.

Du finder f.eks. jordstykket du befinder dig på ved

http://dawa.aws.dk/jordstykker?x=12.53547185&y=55.70481955

Dokumentationen om jordstykke reverse geokodning finder du på http://dawa.aws.dk/dok/api/jordstykke#s%C3%B8gning.

Leaflet er brugt til at etablere OpenStreetMap som baggrundskort på de små kortudsnit.

Du finder alle oplysninger på hvordan hvor.aws.dk er lavet i kildeteksten på GitHub.