Loading…
Tilbage

Hvorfor OpenOffice?


30-11-2009 11:15:13

Dette er et lille skriv angående OpenOffice i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I kommunen stod vi overfor en licensfornyelse af kontorpakken MS Office 2003 i skolevæsenet – vel at mærke en dyr licensfornyelse! Da vi mente, at pengene kunne benyttes bedre til andre formål på skoleområdet,  begyndte vi at lede efter alternativer til Microsofts kontorpakke. OpenOffice virkede som en stærk kandidat. Tanken havde ikke været os fremmed – vi har i mere lukkede kredse diskuteret og testet OpenOffice tidligere. Ligeledes havde vi hørt fra Tønder og Gribskov Kommune om deres positive erfaringer med OpenOffice.

OpenOffice er en fuldt funktionsdygtig kontorpakke, men vores tanke var, at vi ville skabe så effektiv et produkt som muligt. Derfor foretog vi en del tilretninger af programmet (installerede brugbare extensions, opbyggede et clip-artgalleri m.m.).

Mange elever arbejder med dtp-opgaver, og selvom OpenOffice Draw med stor fordel kan benyttes til dette formål, så indeholder OpenOffice ikke en decideret afløser til MS Publisher. Vi valgte derfor at inkludere Scribus i vores nye arbejdsplads til skolerne. Scribus er et open source dtp-program på linje med Adobe Pagemaker/InDesign.

Derudover gjorde vi en del ud af at få lagt den nye stavekontrol baseret på projektet Stavekontrolden.dk ind i vores OpenOffice pakke. Stavekontrolden.dk baserer deres ordbog på ordlisten fra det Det Danske Sprog- og Litteraturselskab – Den Danske Ordbog. Det er derfor en mere komplet ordliste end i de kommercielle kontorpakkers ordbøger.

På trods af at MSOffice og OpenOffice ligner hinanden meget, udarbejdede vi for en sikkerheds skyld nogle overgangsvejledninger, så brugerne havde noget at støtte sig til.

Udover interne tests i It-afdelingen testede skolernes IT-vejledere OpenOffice, inden det blev rullet ud på skolerne. Der var tilfredshed blandt it-vejlederne, men også et par bemærkninger omkring nogle tekniske detaljer, der skulle på plads inden alt var ok. På baggrund af disse tilbagemeldinger foretog vi rettelserne af OpenOffice skolepakken og de tilhørende vejledninger.

Som en del af udrulningsprocessen tilbød vi af holde et cafémøde på hver af skolerne. På møderne demonstrerede vi OpenOffice, samt besvarede de spørgsmål, som lærere og it-vejledere måtte have. På disse cafémøder var der selvfølgelig også mulighed for at prøve den nye skolepakke med OpenOffice og Scribus.

Vi oprettede bl.a. et problemknuserforum på skolekom og en intern email-adresse, hvor lærere og it-vejledere kunne indberette problemer eller stille spørgsmål.

Efter udrulning er vi i løbende dialog med undervisere, for at afhjælpe de problemer der måtte opstå. Der har været et par enkelte problemer omkring den tekniske udrulning som alle er løst.

Den nye skolearbejdsplads blev evalueret af forvaltningsledelsen og skolelederne en måned efter udrulningen. Konklusionen af evalueringen er at udrulningen er forløbet tilfredsstillende og at skolerne arbejder problemfrit med den nye skolearbejdsplads. Det er aftalt at næste evaluering foregår efter skolearbejdspladsen har været i drift i 6 måneder.

De meget frygtede problemer med læsning af dokumentformater fx fra MSOffice er udeblevet. Vi tilskriver dette at vi har benyttet OpenOffice i den særlige Novell edition som har flere dokumentkonverteringsfiltre end OpenOffice i standard­udgaven.

Det fremtidige arbejde med OpenOffice giver os mulighed for at holde fingeren på pulsen for at give vores skoler det bedste værktøj. Der udvikles hele tiden nye extensions til OpenOffice, som man kan downloade og benytte. Der er mange guldkorn at finde. Senest er der udviklet en matematisk solver samt en ny og meget omfattende dansk synonymordbog. Vores OpenOffice til skolerne er derfor i konstant udvikling til glæde for vores lærere og elever.