Loading…
Tilbage

Stedet som nøgle - Høringskonference 4/12 om referencearkitektur stedbestemt information


Fredag den 4. december er der høringskonference om udkast til en ny referencearkitektur for stedbestemt information. Stedet som nøgle - hedder referencearkitekturen, der skal danne den fællesoffentlige arkitekturramme for it-løsninger, der skal kunne håndtere stedbestemt information.

Referencearkitekturen henvender sig ikke kun til GIS-folket og geo-nørderne, men til alle som vil udnytte mulighederne i stedbestemmelse af information. Målgruppen er især digitaliseringsansvarlige, projektledere og arkitekter.

Sigtet er at referencearkitekuren skal danne arkitekturramme for alle it-systemer, der skal anvende stedbestemt information. Derfor er den relevant både for myndigeder og leverandører - og andre der arbejder med offentlige data.

Konferencen foregår fredag den 4. december 2009 kl. 13-16 hos Kort og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Program

13.00 Velkomst & indledning
13.10 Vision, mål, principper
13.30 Begreber, Tjenester, Processer
14.30 Pause
14.45 Teknisk arkitektur og implementering
15.00 Hvordan får vi referencearkitekturen i spil?
15.30 Spørgsmål og debat
16.00 Slut

Debat på digitaliser.dk

Du kan også deltage i debatten her på digitaliser.dk. Det foregår på ressourcen her.

Skriftlige høringssvar

Du er også velkommen til at sende skriftlige høringsvar til IT- og Telestyrelsen. Skriftlige høringssvar sendes til kir@itst.dk. Sidste frist for skriftlige høringssvar er mandag den 7. december kl. 12.00.

Tilmelding

Tilmelding og eventuelle afbud bedes meddelt via e-mail til Kirsten Rothoff kir@itst.dk. NB! Sidste frist for tilmelding er tirsdag 1. december kl. 16.00.