Loading…
Tilbage

VIGTIGT: Præcisering om tilskud til egen arbejdsløn


30-10-2009 13:13:59

Vi har opdateret konkurrencereglerne med en præcisering af, hvad tilskudsmidlerne/præmien kan anvendes til med hensyn til arbejdsløn:

Tilskud kan gives til vinderens egen arbejdsløn efter en særlig sats, dvs. en vinder kan bruge en del af "præmien" til at honorere sin egen arbejdsindsats. Det er en forudsætning for at få tilskud til egen arbejdsløn, at der i projektansøgningen er budgetteret med en egen arbejdsindsats,  og at det faktiske tidsforbrug, der ønskes tilskud til, i rimelig grad korresponderer med det budgetterede.

Vær opmærksom på, at tilskud til egen arbejdsløn er skattepligtigt.

Ved overgangen til projektansøgningsfasen vil alle deltagere modtage nærmere information om tilskudsberettigede udgifter, krav til dokumentation og om udbetaling af tilskud.