Loading…
Tilbage

Nye lag til AWS Suitens WMS tjenester


18-12-2018 08:10:38

AWS Suitens Korttjenester tilbyder nu tre nye WMS lag, som alle udstiller navngiven vej. En navngiven vej er et samlet færdselsareal, som er uafhængig af kommunegrænser. Det i modsætning til vejstykker, som begrænses af kommunegrænser. De tre nye navngiven vej WMS lag er vejnavnelinjer, vejnavneområder samt vejtilslutningspunkter. Sammen med de eksisterende lag: adgangsadresser, vejpunkter og vejpunktslinjer danner de en samlet overblik over adressernes og de navngivnevejes beliggenhed samt forbindelsen mellem dem, som illustreret nedenfor.

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan du anvender AWS Suitens WMS tjenester på http://korttjenester.aws.dk/wms.

En lille opsummering på hvad de forskellige lag beskriver.

Adgangsadresser: Viser adgangsadressernes adgangspunkter som typisk er placeret 3 m. inde i den aktuelle bygning.

Vejpunkter: Viser det sted hvor man forlader vejnettet, for at begive sig det sidste stykke hen imod adgangspunktet.

Vejpunktslinjer: Knytter adgangsadressers adgangs- og vejpunkt sammen med linjer.

Vejnavnelinjer: Viser de linjer, som repræsenterer det omtrentlige forløb af navngivne veje.

Vejnavneområde: Viser det område, som repræsenterer den omtrentlige beliggenhed af en navngiven vej, således at den kan lokaliseres i forhold til andre navngivne veje i nærheden. Anvendes typisk ved nyudstykninger eller områder uden et egentligt vejnet.

Vejtilslutningspunkter: Viser de punkter som forbinder vejnavneområderne til det eksisterende vejnet.