Loading…
Tilbage

Dokumentboks/NemSms Snitfaldebeskrivelser ligger nu på Digitaliser


20-10-2009 11:06:23

Snitfladebeskrivelserne foreligger nu i et kvalificeret udkast. Ved udkast forstås et format, som forventes at være så tæt på den endelige beskrivelse, at det kun er nødvendigt at foretage mindre ændringer.

De endelige snitfladebeskrivelser forventes at foreligge ultimo 2009.

Læs snitfladebeskrivelserne - og kom med dine input!
Her på digitaliser.dk kan du deltage i debatten om og komme med dine forslag til ændringer i snitfladebeskrivelserne.

Profilbillede

Hvad med ejendomme?

Kristian Poulsen

Såvidt jeg kan forstå af snitfladebeskrivelserne, så er det kun muligt at sende en servicebesked eller meddelelse hvis man har adgang til modtagerens CPR/CVR nummer.

Men hvorfor kan man ikke sende en besked til en ejendom?

Jeg ved godt at det måske kan forekomme lidt krytisk, men behovet er der fx i forbindelse med forsyningsområdet, hvor de enkelte forsyningsselskaber ikke nødvendigvis har adgang til CPR data.

Det ville jo være rigtig smart hvis et lille vandværk (i Tune?)kunne sende en SMS til brugerne om at vandet er forurenet. ,eller at borgerne kunne mindes på at der tømmes storskrald i næste uge, eller hvis beredskabsvæsnet kunne sende en SMS til alle i et geografisk område om at blive indendøre... (jeg kunne blive ved med eksempler)

Her kunne ejendomsnummeret være en god nøgle, da den er offentlig tilgængelig og ikke underlagt problematikker vedr. persondataloven.

Bemærk at der er en lov på vej, der tvinger kommunerne til at udskille forsyningsselskaberne fra kommunen i selvstændige selskaber. Forsyningsselskaberne vil derfor fremover ikke have samme adgang til data som nu, og slet ikke have den samme myndighedsstatus som nu.

Det er klart at systemet (Dokumentboks) så selv skal matche brugerne op mod ejendomsnummeret, for at se hvilke brugere der ønsker (og har ret til at få) tilsendt information om den pågældende ejendom (tilmeldingsgruppe?)

Nu er jeg ikke 100-meter mester i hvordan det digitale tinglysningssystem fungerer, men Dokumentboks på ejendomsniveau kunne jo bruges til at gemme dokumenter vedr. ejendommen, herunder servitutter, byggetilladelser og lign. dokumentation som med fordel kunne følge ejendommen og ikke ejeren.

[slettet indlaeg]