Loading…
Tilbage

Ny DAWA release: Bygningspolygon API og jordstykke autocomplete


11-10-2018 08:35:57

Ny DAWA release

DAWA bliver i denne release udvidet med et bygningspolygon API, autocomplete på indtastning af jordstykker samt yderligere data på jordstykker. Releasen indeholder desuden en række forbedringer og fejlrettelser.

Nyt bygningspolygon API

DAWA er nu forsynet med data om bygningspolygoner fra GeoDanmark og tilbyder adgang til disse via et API.

Du kan f.eks. udpege en bygning ud fra et punkt:

http://dawa.aws.dk/bygninger?x=12.5108143&y=55.69837

Svaret indeholder en række oplysninger om pågældende bygning. Som eksempler kan nævnes en reference til BBR bygningen, adgangsadresserne indeholdt i bygningen samt hvilke kommuner bygningen er placeret i.

Hvis man ønsker bygningens geometri anvendes som vanligt parameteren format=geojson:

http://dawa.aws.dk/bygninger?x=12.5108143&y=55.69837&format=geojson

Du kan også udpege bygninger indenfor en cirkel:

http://dawa.aws.dk/bygninger?cirkel=12.5108143,55.6983706,100

Ud fra en polygon:

http://dawa.aws.dk/bygninger?polygon=[[[8.91172755486213,56.59274886518194],[8.948437235894998,56.57437007272818],[8.876752381627279,56.579839531262145],[8.91172755486213,56.59274886518194]]]

En kommunes bygninger kan også udpeges. Her Læsøs kommunes bygninger:

http://dawa.aws.dk/bygninger?kommunekode=825

Du finder alle bygnings API’ets muligheder i dokumentationen

https://dawa.aws.dk/dok/api/bygning

Replikerings API'et kan anvendes til at etablere en lokal, opdateret kopi af bygningspolygonerne og deres relation til adgangsadresserne. Læs mere på https://dawa.aws.dk/dok/api#replikering

Udvidelse af  jordstykke API’et

Jordstykke API’et er nu forsynet med autocompletefunktionalitet, så det er nemt at implementere en indtastning af en jordstykkeangivelse. Jordstykkeangivelsen består af et matrikelnummer efterfulgt af ejerlavsnavnet.

Du kan prøve jordstykke autocompletefunktionaliteten på https://dawa.aws.dk/dok/matrikelkortet#jordstykker

Dokumentationen af jordstykke autocomplete finder du på https://dawa.aws.dk/dok/api/jordstykke#autocomplete

Udover autocompletefunktionaliteten er data om jordstykket udvidet med navn på kommune, region, sogn og retskreds.

Forbedringer og fejlrettelser

Der udover er der foretaget en række forbedringer og fejlrettelser. Som eksempel på fejlrettelse kan nævnes rettelse af fejl i datavask API’et (https://www.digitaliser.dk/forum/3724552).